December – mesiac obdarovania

V decembri FSK v rámci kampane „FSK obdarúva“ darovanými knihámi zo zbierky 100 slovanských románov potešilo knižnice, svojich partnerov a priateľov zo 6 slovanských krajín.

Kampaň sa v spolupráci s vydavateľstvom Arhipelag z Belehradu začala v Srbsku. FSK venovala desiatim verejným knižniciam 28 kníh, ktoré doteraz v zbierke 100 slovanských románov vyšli v srbčine. Dar, ktorý uvedené knižnice veľmi potešil, získal aj dobrú mediálnu odozvu a o ňom informovali mnohé srbské médiá, kde sa okrem iného uviedlo: „Na Fóre slovanských kultúr sú presvedčení, že práve v čase veľkej krízy, do ktorej nás priviedla pandémia, keď spochybňujeme sami seba, naše kultúrne potreby ako aj náš doterajší spôsob života a každodennej komunikácie, je potrebné podporiť verejné knižnice ako kultúrny bod bezpečného a potrebného kontaktu.“
V severnom Macedónsku partnerské vydavateľstvo Slovo umožní, aby knižnice po celej krajine dostali po 15 kníh v macedónčine, zatiaľ čo v Chorvátsku vydavateľstvo Sandorf medzi Vianocami a Novým rokom svojich čitateľov poteší dvoma titulmi z chorvátskej zbierky 100 slovanských románov.
V Slovinsku FSK obdarovalo čitateľov Mestskej knižnice v Ľubľane, ktorí sa zapojili do projektu čítania slovanských románov Okolo po slovanskom svete a do polovice januára bude rozdávať knihy aj na svojich sociálnych sieťach. Decembrová kampaň „FSK obdarúva“ sa uskutoční aj v Rusku a na Slovensku.

Návrat hore