Декември – месецът на подаръците

През декември, като част от кампанията „ФСК подарява“, ФСК зарадва библиотеките, своите партньори и приятели в 6 славянски страни с дарения на книги от поредицата „100 славянски романа“.

Кампанията стартира в Сърбия в сътрудничество с белградското издателство „Архипелаг“. ФСК дари екземпляри от 28 книги, излезли до момента на сръбски в поредицата „100 славянски романа“, на 10 обществени библиотеки.
Дарението беше много добре прието от всички библиотеки и беше широко отразено в сръбските медии, които наред с всичко останало отбелязаха: „Във Форума на славянските култури са убедени, че по време на пандемичната криза, когато самото ни съществуване, културните ни нужди, както и ежедневната ни комуникация и начинът ни на живот са поставени под въпрос, е необходимо да се подкрепят обществените библиотеки като културни точки за безопасен и необходим контакт.“
В Северна Македония партньорското издателство „Слово“ ще се погрижи екземплярите от 15-те книги на македонски език да бъдат получени от библиотеките в цялата страна, докато в Хърватия издателство „Сандорф“ ще зарадва своите читатели с хърватски заглавия от поредицата „100 славянски романа“ между Коледа и Нова година.
В Словения ФСК осигури награди книги за читателите на Градската библиотека в Любляна, които участваха в проекта за четене на славянски романи „С книги из славянския свят“. До средата на януари ФСК ще раздава книги и в своите социални мрежи. Декемврийската кампания „ФСК подарява“ ще продължи в Русия и Словакия.

Scroll to Top