Програмният и научният съвет на „Маршрута на жените-писатели“ планира новите си дейности

Членовете на програмния съвет, председателстван от Тихана Туркович, директор на „Къщата на приказките на Ивана“ от Огулин, Хърватия, прегледаха доклада за дейността, изготвиха работна програма, обсъдиха бъдещите дейности и обмениха добри практики.
Научният съвет, състоящ се от неговите членове от 10 страни под ръководството на председателя проф. Катя Михурко Пониж, обсъди литературно- и социално-историческите критерии за подбор на жените-писатели, включени в проекта, както и научните срещи, публикации и програми за студенти, които са планирани за следващата година като част от „Маршрута на жените-писатели“.
Директорът на ФСК, д-р Андрея Рихтер, се обърна към участниците в срещата и между другото каза: „Заедно сме поели по неотъпкан път, създаваме нещо напълно ново. Предстоят ни неочаквани и вълнуващи открития и това ни доставя удоволствие.“

Scroll to Top