Програмскиот и научниот одбор на Културните рути на писателите планираат нови активности

Членовите на програмскиот одбор, предводен од Тихана Турковиќ, директорката на Куќата на бајките на Ивана во Огулин, Хрватска, ги прегледаа извршените задачи, ја дизајнираа програмата за работа, разговараа за идните активности и разменуваа добри практики.
Со Научниот одбор, кој се состои од членови од дури 10 земји, претседава др. Катја Михурко Пониќ која дискутираше за литературните и социо-историските критериуми за избор на писателките вклучени во проектот, како и за научните состаноци, публикации и програми за студенти, кои се планираат за следната година, како дел од Културните рути на писателките.
Директорката на ФСК, др. Андреја Рихтер им се обрати на учесниците на состанокот и, меѓу другото, изјави: „Заедно сме на неизоден пат, создаваме нешто сосема ново. Истовремено, се среќаваме со неочекувани и возбудливи откритија и уживаме во тоа“.

Scroll to Top