Nowe wydarzenia planowane przez Programową i Naukową radę Szlaku Pisarek

Członkowie Rady Programowej pod przewodnictwem Tihany Turković, dyrektora chorwackiego muzeum Dom Bajek Ivany z Ogulina dokonali analizy wykonanej pracy, opracowali plan działania, omówili przyszłe wydarzenia i wymienili się doświadczeniami.
W ramach posiedzenia Rady Naukowej, w skład której wchodzą przedstawiciele 10 krajów pod przewodnictwem Katji Mihurko Poniž, omówiono literackie i społeczno-historyczne kryteria wyboru pisarek biorących udział w projekcie, a także spotkania naukowe, publikacje i programy dla studentów zaplanowane w ramach Szlaku pisarek na następny rok.
Dyrektor FSK dr Andreja Rihter zwróciła się do uczestników spotkania online z następującym apelem: „Podążamy ścieżką, która nie została jeszcze wydeptana, tworząc coś zupełnie nowego. Dlatego towarzyszą nam nieoczekiwane i ekscytujące odkrycia dające prawdziwą satysfakcję”.

Więcej o tym TU!

Scroll to Top