Programová a vědecká rada Cesty spisovatelek plánují nové aktivity

Členové programové rady pod vedením Tihany Turkovićové, ředitelky Ivanova domu pohádekv chorvatském Ogulinu, zhodnotili provedené úkoly, navrhli program práce, hovořili o budoucích aktivitách a vyměnili si osvědčené postupy. Vědecká rada, kterou tvoří členové ze až 10 zemí, pod vedením předsedy Dr. Katji Mihurko Ponižové, diskutovala o literárních a sociohistorických kritériích pro výběr autorek zahrnutých do projektu a také o vědeckých setkáních, publikacích a programech pro studenty, které jsou plánovány na příští rok jako součást Cesty spisovatelek. Ředitelka FSK dr. Andreja Rihterov oslovila účastníky setkání a mimo jiné řekla: „Společně jsme na nevyšlapané cestě, vytváříme něco úplně nového. Zároveň se setkáváme s neočekávanými a vzrušujícími objevy a užíváme si to. “

Přejít nahoru