Programski in znanstveni svet Poti pisateljic načrtujeta nove aktivnosti

Programski in znanstveni svet Poti pisateljic načrtujeta nove aktivnosti

Tudi v novih razmerah aktivnosti v okviru nove kulturne poti, posvečene pisateljicam, niso zamrle. Na spletnih sestankih sta se srečala programski in znanstveni svet nastajajočega združenja. Člani programskega sveta, ki ga vodi Tihana Turković, direktorica Ivanine hiše pravljic iz hrvaškega Ogulina, so pregledali opravljene naloge, zasnovali program dela, govorili o prihodnjih dejavnostih ter izmenjali dobre prakse.

Znanstveni svet, ki ga sestavljajo člani iz kar 10 držav, pa je pod vodstvom predsednice dr. Katje Mihurko Poniž razpravljal o literarno- in družbeno-zgodovinskih merilih za izbor pisateljic, ki so vključene v projekt, ter znanstvenih srečanjih, publikacijah in programih za študente, ki so v okviru Poti pisateljic v načrtu za prihodnje leto.

Direktorica FSK dr. Andreja Rihter je nagovorila udeležence sestanka in med drugim dejala: »Skupaj smo na še neprehojeni poti, ustvarjamo nekaj povsem novega. Ob tem se srečujemo z nepričakovanimi in vznemirljivimi odkritji in v tem uživamo.«

Programski in znanstveni svet Poti pisateljic načrtujeta nove aktivnosti

Scroll to Top