Andreja Rihter na pracovnej návšteve u Maji Gojković, predsedníčky Správnej rady FSK

Počas svojej pracovnej návštevy v Srbskej republike sa dr. Andreja Rihter, riaditeľka Fóra slovanských kultúr, stretla s predsedníčkou Správnej rady FSK Majou Gojković, ktorá je zároveň podpredsedníčkou vlády a ministerkou kultúry a informácií Srbskej republiky. Rozprávali sa o strategickom smerovaní inštitúcie, vrátane jednej z priorít, ktorou je  zvyšovanie povedomia o slovanských kultúrach vo svete.

Maja Gojković, podpredsedníčka Vlády a ministerka kultúry a informácií Srbskej republiky, s Andreou Rihterovou, riaditeľkou FSK, diskutovali o strategickom smerovaní medzinárodnej inštitúcie v nasledujúcom päťročnom období 2022 – 2027. V prichádzajúcom období bude jedna z hlavných priorít zvyšovanie povedomia o slovanských kultúrach vo svete, a síce prostredníctvom organizovania podujatí na vysokej úrovni, ktoré budú mať väčšiu odozvu, a zároveň aj prostredníctvom posilnenia spolupráce s medzinárodnými inštitúciami (napr. UNESCO, Rada Európy, OSN atď.) a kultúrnymi inštitúciami mimo slovanského sveta. To by mohlo posilniť prítomnosť slovanských kultúr nielen v slovanských krajinách, ale aj na globálnej úrovni. Na projektoch FSK sa budú svojim jedinečným spôsobom podieľať aj predstavitelia iných kultúr.

Jedna z takýchto spoluprác sa črtá napríklad v rámci projektu Živa – ocenenia za najlepšie slovanské múzeum a kultúrnu a prírodnú pamiatku. Tohtoročné slávnostné odovzdávanie cien a medzinárodná konferencia sa uskutočnia v septembri v Belehrade, pokiaľ to bude epidemiologická situácia umožňovať. Jedným z dôvodov je aktívna účasť srbských múzeí na aktivitách FSK a ich značný pokrok, ktorý urobili v poslednom období. Múzejná činnosť v Srbsku je zároveň bohatšia o nový zákon, ktorý by mal naďalej zlepšovať a modernizovať prácu múzeí a ochranu kultúrneho dedičstva v Srbsku.

Podľa dr. Andreje Rihter, riaditeľky Fóra slovanských kultúr, je Srbsko najaktívnejšou krajinou v rámci edície Sto slovanských románov, najstaršieho projektu FSK, ktorý v tomto roku oslavuje svoje 15. výročie a v rámci ktorého bolo doteraz vydaných už 87 románov.

Návrat hore