Richterová na pracovní návštěvě u Majy Gojkovićové, předsedkyni správní rady FSK

Během své pracovní návštěvy v Srbsku se dr. Andreja Rihterová, ředitelka Fóra slovanských kultur (FSK), setkala s předsedkyní správní rady FSK Majou Gojkovićovou, místopředsedkyní  vlády a ministryní kultury a informací Srbska. Hovořily o strategických směrech instituce, jednou z kterých je i zviditelnění slovanských kultur ve světě.

Maja Gojkovićová, místopředsedkyně vlády a ministryně kultury a informací Republiky Srbsko, diskutovala s ředitelkou FSK Andrejou Rihterovou o strategických směrech mezinárodní instituce v příštím pětiletém období 2022–2027, do kterých patří jak významné události tak i posílení spolupráce s mezinárodními (např. UNESCO, Radou Evropy, OSN atd.) a kulturními institucemi mimo slovanský svět. Slovanské kultury se budou tím intenzivněji prezentovat nejen na území slovanských zemí, ale také na celosvětové úrovni. Na projektech FSK se svým způsobem podílí i zástupci jiných kultur.

Taková spolupráce se připravuje také v rámci projektu Živa – cena pro nejlepší slovanské muzeum a kulturní a přírodní památku. Letošní předávání cen spolu s mezinárodní konferencí se bude, pokud to epidemiologická situace dovolí, uskutečnit v září v Bělehradě. Jedním z důvodů je aktivní zúčástnění srbských muzeí na činnosti FSK a jejich nedávný pokrok. Činnost muzeí v Srbsku je mimo jiné bohatší o nový zákon, podle kterého se má dále zlepšovat a modernizovat práce muzeí a ochrana kulturního dědictví v Srbsku.

Podle dr. Andrejy Rihterové, ředitelky Fóra slovanských kultur, je Srbsko nejaktivnější země ve sbírce Sto slovanských románů, nejstarším projektu FSK, který letos oslaví 15. výročí a v jehož rámci dosud vyšlo již 87 románů.

Přejít nahoru