Slovanské autorky ve sborníku Defiant Trajectories

Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route přináší šest vědeckých prací o autorkách z Černé Hory, Chorvatska, Polska, Ruska, Srbska a Slovinska. Sborník příspěvků z konference věnované spisovatelkám byl vydán sdružením Cesta spisovatelek a Fórumem slovanských kultur.

Sbírku Defiant Trajectories: Mapping out Slavic Women Writers Route v rámci sítě CEEPUS věnováne spisovatelkám, uvedly redaktorky: dr. Katja Mihurko Ponižová (Univerzita v Nové Gorice, také prezidentka Asociace Cesta spisovatelek), dr. Biljana Dojčinovićová (Univerzita v Bělehradě) a dr. Maša Grdešićová (Univerzita v Záhřebu). Šest příspěvků o autorkách: Dianě Vekovićové z Černé Hory, Ivaně Brlić Mažuranićové a Marijí Jurić Zagorkaové z Chorvatska, Marií Konopnickové z Polska, Aně Akhmatové, Marině Cvetajevové a Zinaidě Gippiusové z Ruska a Jeleně Dimitrijevićové ze Srbska, připravily Ksenia Rakoćevićová z Černé Hory, Ekaterina Artemiuková z Ruska, Masha Grdešićová z Chorvatska, Biljana Dojčinovićová ze Srbska, dr. Katja Mihurko Ponižová ze Slovinska, a Monika Rudaś-Grodzkaová, Katarzyna Nadana-Sokolowskaová, Emilia Kolinko z Polska.

Katja Mihurko Ponižová při uvedení sborníku připomněla, že pátým z cílů OSN pro udržitelný rozvoj je rovnost a posílení postavení žen a dívek. Představila také kulturní cestu WWR a kulturní cesty Rady Evropy. Při analýze kulturních cest zjistila, že zastoupení žen, jimž jsou cesty věnovany, bylo velmi nízké. Maša Grdešićová hovořila o všech příspěvcích ve sborníku, vyhledala jejich společné body, ale také rozdíly. Biljana Dojčinovićová představila dílo a fascinující život světové cestovatelky Jeleny Dimitrijevićové. Zároveň dodala, že Cesta spisovatelek (WWR) je důležitá, protože nám umožňuje, abychom si podstatně lépe uvědomili, jaký význam mají spisovatelky v našich kulturách. I malé kroky, např. pamětní desky a lavičky, mohou mít vliv.

Sborník z konference věnované spisovatelkám, která se konala v Lublani v roce 2019, byl vydán sdružením Cesta spisovatelek a FSK.

Přejít nahoru