Dr Rihter z wizytą roboczą u Maji Gojković, prezesu zarządu FSK

W ramach wizyty roboczej do Republiki Serbii dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich (FSK), spotkała się z prezesem zarządu FSK Mają Gojković, wicepremierem i ministrem kultury i informacji Republiki Serbii. Na spotkaniu zostały omówione strategiczne kierunki rozwoju organizacji, jednym z których stanie się zwiększanie widoczności kultur słowiańskich na świecie.

Maja Gojković, wicepremier i ministr kultury i informacji Republiki Serbii, i Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich, omówiły strategiczne kierunki działalności FSK na najbliższe sześć lat (z 2022 po 2027 rok). W przyszłości jednym z głównych priorytetów  organizacji powinno być zwiększanie rozpoznawalności kultur słowiańskich na świecie, przede wszystkim poprzez organizację prestiżowych wydarzeń na dużą skalę, a także dzięki ściślejszej współpracy zarówno z organizacjami międzynarodowymi (UNESCO, Radą Europy, ONZ itp.), jak i z instytucjami kulturalnymi na obszarach słowiańszczyzny. W ten sposób zapewniona zostanie intensywniejsza obecność kultur słowiańskich nie tylko w samych krajach słowiańskich, ale także na poziomie międzynarodowym. Przedstawiciele innych kultur również będą mieli okazję uczestniczyć w projektach FSK, ale na innych warunkach.

Taka współpraca wydaje się szczególnie obiecująca, jeśli chodzi o takie projekty jak Živa, nagroda dla najlepszego muzeum słowiańskiego i najlepszego pomniku kultury i przyrody w krajach słowiańskich. W tym roku, jeśli pozwolą na to warunki epidemiologiczne, ceremonia wręczenia nagród i towarzysząca jej międzynarodowa konferencja odbędą się we wrześniu w Belgradzie. Jednym z powodów wyboru tej lokacji jest aktywny udział muzeów serbskich w działalności FSK, a także postępy, jakimi się one ostatnio wykazują. Ponadto działalność muzealna w Serbii otrzymała ostatnio wsparcie legislacyjne – przyjęto nową ustawę mającą na celu ulepszenie i modernizację sektora muzealnego oraz zachowania dziedzictwa kulturowego kraju.

Dr Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich, podkreśla, że ​​Serbia jest krajem najaktywniej uczestniczącym w projekcie „100 powieści słowiańskich”, który obchodzi w tym roku swoją 15. rocznicę. „100 powieści słowiańskich” to najdłużej trwający projekt FSK, w ramach którego ukazało się już 87 powieści.

Scroll to Top