FSK na návšteve u svojich partnerov v Srbsku

Medzi viac ako 1200 partnermi medzinárodnej inštitúcie Fórum slovanských kultúr je aj množstvo inštitúcií zo Srbska. Počas nedávnej pracovnej návštevy niektoré z nich navštívila riaditeľka FSK dr. Andreja Rihter.

FSK v oblasti vydavateľstva a literatúry už dlhé roky spolupracuje s vydavateľstvom Archipelág a Srbskou národnou knižnicou. V priestoroch knižnice od roku 2018 pôsobí aj Centrum slovanských kultúr v Belehrade. Počas pracovnej návštevy Srbska sa riaditeľka FSK dr. Andreja Rihter stretla s novým riaditeľom národnej knižnice Vladimírom Pištalom, vydavateľom Gojkom Božovićom a predstaviteľmi Ministerstva kultúry a informácií Srbskej republiky, ktorí sú zapojení do projektu Sto slovanských románov. Okrem iného diskutovali o oslave 15. výročia edície v Srbsku a ďalších udalostiach v Centre slovanských kultúr v Belehrade.

Pani Rihter sa pri tejto príležitosti stretla tiež s riaditeľmi inštitúcií z oblasti dedičstva, a to s Tijanou Palkovljević Bugarski, riaditeľkou Galérie Matice Srbskej, Nedou Knežević, riaditeľkou Múzea Juhoslávie a predsedníčkou poroty ceny Živa, a riaditeľkou Múzea súčasného umenia Marijanou Kolarić. O ďalšej spolupráci rokovala aj s riaditeľom Srbského archívu Miroslavom Perišićom a riaditeľom Archívu Juhoslávie Milanom Terzićom.

Po pracovnom stretnutí na mestskom zastupiteľstve v Novom Sade, kde delegáciu prijali Aleksandar Petrović, zástupca primátora, a Dalibor Rožić, člen mestského zastupiteľstva pre kultúru, sa FSK teší na uzavretie nového partnerstva s mestom Nový Sad, a síce v rámci WWR – Cesty spisovateliek a v roku 2022 aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry.

Návrat hore