Cyklus Slovanské ročné obdobia na zámku Bogenšperk

Fórum slovanských kultúr v spolupráci s partnermi pripravilo prvé zo série podujatí Slovanské ročné obdobia na zámku Bogenšperk. Mladí žiaci gymnázií zo slovinských miest Celje a Litija si mohli vypočuť motivujúci príhovor Dimitrija Polikanova, zástupcu riaditeľa ruskej agentúry Rossotrudničestvo, a pridať sa do diskusie so slovinským spisovateľom Vladom Žabotom a Juliou Sozinou, literárnou historičkou z Ruska.

Jesenné podujatie odštartovalo cyklus Slovanské ročné obdobia na zámku Bogenšperk, ktorý organizovalo Fórum slovanských kultúr (FSK) v spolupráci s Ruským centrom vedy a kultúry v Ľubľane, Verejnoprávnou inštitúciou Bogenšperk, obcou Šmartno pri Litiji, Gymnáziom Celje – Center a Gymnáziom Litija. Spomínaný cyklus na zámku Bogenšperk, ktorý je slovinským historickým a kultúrnym klenotom, otvára dvere mladým ľuďom a oživuje jeho prostredie v slovanskom kultúrnom kontexte. „Cieľom týchto podujatí je mládeži, ako aj širokej verejnosti, žiakom aj ďalším návštevníkom komunikatívnou formou priblížiť literatúru, jazyk a históriu a umožniť im stretnúť sa s renomovanými menami zo sveta literatúry a jazykovedy,“ povedala o novom programovom cykle FSK riaditeľka medzinárodnej inštitúcie dr. Andreja Rihter.

Na prvom stretnutí sa 64 mladých stredoškolákov z miest Celje a Litija stretlo so slovinským spisovateľom Vladom Žabotom a Juliou Sozinou, literárnou historičkou a prekladateľkou z Ruska.

Vlado Žabot zdôraznil dôležitosť kontaktov medzi slovanskými kultúrami, ktoré nadväzujeme a udržiavame aj prostredníctvom prekladov. V súvislosti s literárnym prekladom poznamenal: „Spisovateľ sa vždy trochu bojí prekladateľa, pretože nikdy nevie, či jeho kniha ožije aj v inom jazyku a či sa zachová jej duša.“ Zároveň uviedol, že vo svete každých 5 dní vyjde nový preklad slovinského knižného diela.

Motivačným prejavom mladych žiakov pozdravil aj Dimitrij Polikanov, zástupca riaditeľa Rossotrudničestva. Zoznámil ich so svojou doterajšou kariérou a opýtal sa na ich záujmy, pretože práve z nich budú vychádzať pri príprave podujatí v budúcnosti. V rámci programu účastníci absolvovali aj prehliadku zámku Bogenšperk.

Cyklus Slovanské ročné obdobia na zámku Bogenšperk pokračuje koncom januára, keď žiaci pripravia aj tematický kultúrny program.

Foto: Boris Pretnar

Návrat hore