Početak Slovenskih godišnjih doba u dvorcu Bogenšperk

Forum slovenskih kultura u saradnji sa partnerima pripremio je prvi u ciklusu događaja Slovenska godišnja doba u dvorcu Bogenšperk. Mladi celjski i litijski gimnazijalci slušali su motivacioni govor Dimitrija Polikanova, zamjenika direktora Rosotrudničestva, i razgovarali sa slovenačkim književnikom Vladom Žabotom i Julijom Sozinom, istoričarkom književnosti iz Rusije.

Jesenskom manifestacijom otpočeo je ciklus Slovenska godišnja doba u dvorcu Bogenšperk u organizaciji Foruma slovenskih kultura (FSK) u saradnji sa Ruskim centrom nauka i kulture Ljubljana, Javnim zavodom Bogenšperk, opštinom Šmartno pri Litiji, Gimnazijom Celje–Centar i Gimnazijom Litija. Dvorac Bogenšperk, slovenački istorijski i kulturni dragulj, otvara spomenuti ciklus mladima i daje mu smisao u slovenskom kulturnom kontekstu. „Svrha događanja je da se mlađoj publici i široj javnosti, studentima i ostalim posjetiocima na komunikativan način predstavi književnost, jezik i istorija, kao i da im se omogući upoznavanje sa renomiranim imenima iz svijeta književnosti i lingvistike“, kazala je direktorka međunarodne fondacije dr Andreja Rihter.

Na prvom susretu 64 mladih celjskih i litijskih gimnazijalaca susrelo se sa slovenačkim književnikom Vladom Žabotom i Julijom Sozinom, istoričarkom književnosti i prevoditeljkom iz Rusije.

Vlado Žabot istakao je važnost kontakata među slovenskim kulturama, koji se uspostavljaju i održavaju i kroz prevode. Objašnjavajući svoj odnos prema književnom prevođenju rekao je: „Književnik se uvijek pomalo boji prevodioca, jer ne zna hoće li knjiga zaživjeti na drugom jeziku, hoće li se sačuvati njen duh.“ Rekao je i da u inostranstvu svakih pet dana izlazi novi prevod nekog slovenačkog djela.

Motivacionim govorom mlade je pozdravio i Dimitrij Polikanov, zamjenik direktora Rosotrudničestva. Predstavio je svoju karijeru i razgovarao sa studentima o njihovim interesima. To će biti polazna tačka u pripremama za buduće događaje. Učesnici su u sklopu programa posjetili i dvorac Bogenšperk.

Slovenska godišnja doba u dvorcu Bogenšperk nastavljaju se krajem januara, kada će učenici pripremiti i tematski obojen kulturni program.

Foto: Boris Pretnar

Scroll to Top