FSK na rusko-srbskom kultúrnom fóre

Na pozvanie Maje Gojković, srbskej podpredsedníčky vlády, ministerky kultúry a informácií a podpredsedníčky Správnej rady FSK, a zástupkyne ministerky kultúry Ruskej federácie Oľgy Jarilovej sa Fórum slovanských kultúr zúčastnilo rusko-srbského kultúrneho fóra v Belehrade.

Ústrednou témou rusko-srbského fóra bola kultúra a cestovný ruch, ktorá spojila účastníkov – zástupcov knižníc, divadiel, filmového priemyslu a kreatívneho priemyslu z Ruska a zo Srbska. Na múzejnom „road showe“ sa predstavili niektoré z popredných ruských múzeí.

Riaditeľka FSK Andreja Rihter vo svojom úvodnom príhovore na plenárnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnili vysoké predstaviteľky ministerstiev kultúry a cestovného ruchu oboch krajín, uviedla: „Všetci si uvedomujeme sociálny vplyv kultúrneho turizmu – pomáha posilňovať identitu, zlepšovať medzikultúrne porozumenie a zachováva dedičstvo a kultúru jednotlivých regiónov. Samozrejme, aj jeho prínos pre miestnu ekonomiku je nezanedbateľný.“

Pani Rihter sa zúčastnila aj sekcie, venovanej múzejníctvo, kde predstavila činnosti FSK v oblasti kultúrneho dedičstva a cenu Živa za najlepšie slovanské múzeum a prírodnú a kultúrnu pamiatku v slovanských krajinách. Na špeciálnej konferencii o kultúrnych trasách hovorila aj o Ceste spisovateliek, o kultúrnej ceste, ktorá sa v súčasnosti uchádza o certifikáciu Kultúrnej trasy Rady Európy. Projekt podľa nej nastoľuje stále relevantné otázky a má veľký kultúrny, vzdelávací a predovšetkým turistický potenciál, ktorý je lákadlom pre rôzne publiká a cieľové skupiny.

Fórum ponúklo množstvo príležitostí na stretnutia, prezentácie a nadväzovanie kontaktov medzi kultúrnymi inštitúciami a turistickými organizáciami z oboch krajín a sprevádzal ho bohatý kultúrny program. V Národnej knižnici Srbska bola okrem iného otvorená aj výstava pri príležitosti 200. výročia narodenia F. M. Dostojevského, pričom tomuto ruskému literárnemu velikánovi bolo venované aj špeciálne sympózium.

Návrat hore