FSK na Rusko-srbském kulturním fóru

Na pozvání Majy Gojković, srbské místopředsedy vlády a ministryně kultury a médií a místopředsedy Správy FSK a Olgy Jarilové, náměstkyně ministra kultury Ruské federace, se Fórum slovanských kultur zúčastnilo rusko-srbského kulturního fóra v Bělehradě. Červenou nití rusko-srbského fóra byla kultura a cestovní ruch a účastníky byli zástupci knihoven, divadel, filmového průmyslu a kreativního průmyslu z Ruska a Srbska. Na „road show“se představila i některá z nejprestižnějších ruských muzeí.

Ředitelka FSK ve svém úvodním projevu na plenárním zasedání, kterého se zúčastnily vysoké představitelky ministerstev kultury a cestovního ruchu obou zemí, mimo jiné uvedla: „Všichni jsme si vědomi sociálního dopadu kulturního turismu – pomáhá posilovat identitu, zlepšovat mezikulturní porozumění a zachovat dědictví a kulturu určité oblastí. Samozřejmě bychom neměli zanedbávat jeho přínos pro místní ekonomiku.“

Richterová se zúčastnila také sekci věnované muzeím. Představila činnost FSK v oblasti dědictví a Cenu Živa za nejlepší slovanské muzeum a přírodní a kulturní památku ve slovanských zemích. Na speciální konferenci o kulturních cestách hovořila také o Cestě spisovatelek, kulturní cestě, která ucházuje o certifikát kulturní cesty Rady Evropy a která podle jejího mínění otevírá ještě pořád aktuální otázky a má velký kulturní, vzdělavací a především turistický potenciál a se svými aktivitami přitahuje různá publika a cílové skupiny.

Fórum, které nabídlo mnoho příležitostí pro setkání, prezentace a propojování kulturních institucí a turistických organizací obou zemí, bylo doprovázeno bohatým kulturním programem. Mimo jiné byla v Národní knihovně Srbska zahájena výstava u příležitosti 200. výročí narození F. M. Dostojevského. O tom velkém ruském spisovateli se diskutovalo také na speciálním sympoziu.

Přejít nahoru