Fórum slovanských kultur bude spolupracovat s Alexandrijským divadlem

Mezinárodní Fórum slovanských kultur podepsálo dohodu o spolupráci s Alexandrinským divadlem z Petrohradu. Rovněž nastínili společné aktivity do roku 2023. „Je nám velkou ctí, že se k partnerům Fóra slovanských kultur (FSK) přidává slavné Národní činoherní divadlo Ruska. Účelem spolupráce je podpora rozvoje, uchování a šíření divadelního umění, ochrana historického a kulturního dědictví, posílení mezinárodních kulturních vazeb a popularizace slovanských kultur na světové scéně,“ uvedla dr. Andreja Richterová při podpisu v Hribarovy vile Zlatica v Lublani, kde FSK také sídlí.

Sergei Emeljanov, ředitel Alexandrinského divadla, při podpisu zdůraznil, že se těší na plodnou a kreativní spolupráci, vyměnu umělců a odborníků, realizaci společných festivalových programů, vzdělávací a kulturní akce v celé slovanské oblasti i mimo ni.

Signatáři memoranda, FSK a Alexandrinské divadlo, nastínili i konkrétnější aktivity do roku 2023. FSK a jeho partneři se zúčastní mezinárodního divadelního festivalu pořádaného zmíněným divadlem, umělci a odborníci ze slovanských zemí se zúčastní divadelního fóra a Mezinárodního kulturního fóra v Petrohradu a kolokvia a seminářů pořádaných FSK a jeho partnery. Prostřednictvím pracovních návštěv podpoří výměnu osvědčených postupů a budou organizovat výměny umělců ve všech slovanských zemích. První plánovaná aktivita bude realizována již letos, a sice v polovině listopadu na petrohradském mezinárodním kulturním fóru.

Alexandrinské divadlo s plným názvem Národní činoherní divadlo Ruska je nejstarším ruským národním divadlem. Založeno bylo v ruském kulturním hlavním městě Petrohradu v roce 1756. Od roku 1832 představení probíhají v budově slavného architekta Karla Rossiho, která patří do seznamu světového dědictví UNESCO.

Foto: Boris Pretnar

Přejít nahoru