7. předání cen Živa budou hostit Bělehrad a Novi Sad

Na základě podepsané dohody s Ministerstvem kultury a informací Republiky Srbsko se v Bělehradě a Novém Sadu v době, kdy tam proběhne i oficiální zahájení Evropského hlavního města kultury, uskuteční i 7. předání ceny Živa s mezinárodní konferencí.

„S potěšením a hrdostí oznamuji, že se 7. konference a předání cen Živa uskuteční od 12. do 15. ledna 2022 v Bělehradě a Novém Sadu v Srbsku. Je to další příležitost oslavit společně s dalšími slovanskými zeměmi členkami Fóra slovanských kultur bohatství a blízkost slovanských jazyků, tradic, kulturního dědictví a moderních muzejních přistupů. Současně vysíláme vzkaz silného odhodlání k dalšímu vývoji kulturní spolupráce mezi slovanskými zeměmi,“ uvedla Maja Gojković, místopředsedkyně srbské vlády a ministryně kultury a informací Republiky Srbsko, rovněž předseda Správy FSK.

Cena Živa, kterou uděluje Fórum slovanských kultur, proto zůstává naživu a pokračuje ve své plánované cestě. Zároveň se ještě intenzivněji zapojuje do dalších souvisejících proudů propojování, čímž posiluje propagaci ochrany, uchování, vzdělávání a informování o muzejních sbírkách a přírodních a kulturních památkách v mezinárodním prostoru.

Symbolicky bude 4-denní program Živa 2020 probíhat souběžně s oficiálním otevřením Evropského hlavního města kultury v Novém Sadu (hlavní ceremoniál se uskuteční 13. ledna 2022), jehož slogan zní „Pro nové mosty“ s přáním vybudovat nové mosty spolupráce a výměn mezi umělci Nového Sadu a Srbska s evropskou kulturní scénou.

Program 4-denní konference s udělením cen Živa 2020 Fórum slovanských kultur připravuje ve spolupráci s partnery: Ministerstvem kultury a informací Republiky Srbsko, Nadací Novi Sad – Evropské hlavní město kultury, Muzeum Jugoslávie a Galerii Matice srbské. Tato je držitelkou první ceny Živa za nejlepší slovanské muzeum, udělené v roce 2014.

Přejít nahoru