Fórum slovanských kultúr nadväzuje spoluprácu s Alexandrijským divadlom

Medzinárodná inštitúcia Fórum slovanských kultúr podpísala dohodu o spolupráci s Alexandrijským divadlom z Petrohradu. Zároveň načrtli plán spoločných aktivít na obdobie do roku 2023.

„Je pre nás veľkou cťou, že sa k partnerom Fóra slovanských kultúr (FSK) pridáva aj slávne Národné činoherné divadlo Ruska. Cieľom našej spolupráce je podporovať rozvoj, zachovávať a šíriť divadelné umenie, chrániť historické a kultúrne dedičstvo, posilňovať medzinárodné kultúrne väzby a popularizovať slovanské kultúry na svetovej scéne,“ uviedla riaditeľka dr. Andreja Rihter pri podpise dohody v Hribarovej vile Zlatica v Ľubľane, kde má FSK svoje sídlo.

Sergej Jemeľanov, riaditeľ Alexandrijského divadla, pri podpise zdôraznil, že sa tešia na plodnú a tvorivú spoluprácu, výmenu umelcov a odborníkov, organizáciu spoločných festivalových programov, ako aj na vzdelávacie a kultúrne podujatia v celom slovanskom priestore, tak aj za jeho hranicami.

Obaja signatári memoranda, FSK a Alexandrijské divadlo, sa zároveň dohodli na akčnom pláne, v ktorom načrtli konkrétnejšie projekty, ktoré sa majú uskutočniť do roku 2023. FSK a jej partneri sa zúčastnia medzinárodného divadelného festivalu, ktorý organizuje uvedené divadlo, výtvarníci a odborníci zo slovanských krajín sa zúčastnia divadelného fóra a Medzinárodného kultúrneho fóra v Petrohrade, ako aj kolokvií a seminárov organizovaných FSK a ich partnermi. Prostredníctvom pracovných návštev sa bude podporovať výmena osvedčených postupov a organizovať výmenné programy výtvarníkov vo všetkých slovanských krajinách. Prvý plánovaný projekt sa uskutoční už tento rok, a to v polovici novembra, na medzinárodnom kultúrnom fóre v Petrohrade.

Alexandrijské divadlo, celý názov Národné činoherné divadlo Ruska, je najstarším národným divadlom v Rusku. Založené bolo v ruskom hlavnom meste kultúry, Petrohrade v roku 1756. Od roku 1832 sú predstavenia poriadané v nádhernej budove, ktorú navrhol slávny architekt Carlo Rossi a ktorá je zapísaná aj v zozname svetového dedičstva UNESCO.

Foto: Boris Pretnar

Návrat hore