Forum Kultur Słowiańskich partnerem Teatru Aleksandryjskiego

Organizacja międzynarodowa „Forum Kultur Słowiańskich” podpisała umowę o współpracy z Teatrem Aleksandryjskim z Petersburga. Przy podpisaniu umowy omówiono również organiyację wspólnych wydarzeń do 2023 roku.

„To dla nas wielki zaszczyt, że światowej sławy Narodowy Teatr Dramatyczny Rosji jest teraz jednym z partnerów Forum Kultur Słowiańskich (FSK). Celem naszej współpracy jest promowanie rozwoju, zachowanie i popularyzacja sztuki teatralnej, ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego, wzmacnianie międzynarodowych więzi kulturalnych oraz promocja kultur słowiańskich na arenie światowej” – podkreśliła przy okazji podpisania umowy, która została zawarta w willi Ivana Hribara Zlatica w Lublanie, dyrektor FSK dr Andreja Rihter.

Sergej Jemelianow, dyrektor Teatru Aleksandryjskiego, przy podpisywaniu umowy zauważył, że on i jego koledzy cieszą się przyszłą owocną i twórczą współpracą, napływem artystów i ekspertów z dziedziny sztuki, a także wspólną organizacją wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych oraz festiwali zarówno w krajach słowiańskich, jak i poza ich granicami.

Obie strony porozumienia (FSK i Teatr Aleksandryjski) nakreśliły również szczegółowy plan wspólnych imprez do 2023 roku. FSK i jego partnerzy wezmą udział w międzynarodowym festiwalu teatralnym organizowanym przez Teatr Aleksandryjski, a artyści i eksperci w dziedzinie sztuki z krajów słowiańskich wezmą udział w sekcji teatralnej Międzynarodowego Forum Kultury w Petersburgu, a także w kolokwiach i seminariach organizowanych przez FSK i jego partnerów. Wzajemne wizyty biznesowe ułatwią wymianę doświadczeń i organizację programów wymiany dla artystów ze wszystkich krajów słowiańskich. Pierwsze z zaplanowanych wspólnych wydarzeń zostanie zrealizowane już w tym roku, a mianowicie w połowie listopada na Międzynarodowym Forum Kultury w Petersburgu.

Teatr Aleksandryjski (oficjalna nazwa: Narodowy Teatr Dramatyczny Rosji), założony w 1756 r. w kulturalnej stolicy Rosji, Petersburgu, jest jednym z najstarszych teatrów narodowych w Federacji Rosyjskiej. Od 1832 roku teatr mieści się we wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO budynku, zaprojektowanym przez słynnego architekta Carla Rossiego.

Zdjęcia: Boris Pretnar

Scroll to Top