7. ceremonia wręczenia nagród Živa odbędzie się w Belgradzie i Nowym Sadzie

Zgodnie z umową podpisaną przez FSK z Ministerstwem Kultury i Informacji Republiki Serbii, 7. ceremonia wręczenia nagród Živa i towarzysząca jej konferencja o tej samej nazwie odbędą się w Belgradzie i Nowym Sadzie, gdzie równocześnie odbędzie się również inauguracja Europejskiej Stolicy Kultury.

 

„Z przyjemnością i dumą chcę ogłosić, że siódma konferencja i ceremonia wręczenia nagrody Živa odbędzie się w dniach 12-15 stycznia 2022 r. w Belgradzie i Nowym Sadzie w Serbii. Dla nas to kolejna okazja, aby celebrować wraz z innymi krajami-członkami Forum Kultur Słowiańskich bogactwo i pokrewieństwo języków słowiańskich, słowiańskie tradycje, dziedzictwo kulturowe, a także nowoczesne praktyki muzealne. Jednocześnie wyrażamy nasze zdecydowane zaangażowanie w dalszy rozwój współpracy kulturalnej między krajami słowiańskimi” – podkreśliła Maja Gojković, wicepremier i minister kultury i informacji Republiki Serbii, a także przewodnicząca zarządu FSK.

Tym samym nagroda Živa, przyznawana przez Forum Kultur Słowiańskich, kontynuuje swój roczny cykl, z roku na rok coraz aktywniej promując integrację i rozwój dialogu międzykulturowego, a także zachowanie i popularyzację artefaktów kulturowych, edukację i oświecenie, zwłaszcza w dziedzinach związanych z działalnością muzealną i ochroną obiektów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

W tym roku czterodniowy program Živa-2020 odbędzie się symbolicznie jednocześnie z inauguracją Europejskiej Stolicy Kultury w Nowym Sadzie (centralne wydarzenie zaplanowano na 13 stycznia 2022 r.). Głównym hasłem nowej europejskiej stolicy kultury jest: „Za nowe mosty!”, co zapowiada powstanie nowych partnerstw i intensyfikację dialogu między działaczami kultury Nowego Sadu i Serbii z europejską sceną kulturalną.

Czterodniowy program, który obejmuje konferencję i ceremonię wręczenia nagród Živa-2020, Forum Kultur Słowiańskich organizuje we współpracy z partnerami: Ministerstwem Kultury i Informacji Republiki Serbii, fundacją „Nowy Sad – Europejska Stolica Kultury”, Muzeum Jugosławii i Galerią Macierzy Serbskiej, która została głównym laureatem nagrody Živa dla najlepszego muzeum słowiańskiego w 2014 roku.

Scroll to Top