7. odovzdávanie cien Živa bude prebiehať v Belehrade a Novom Sade

Na základe podpísanej dohody s Ministerstvom kultúry a informácií Srbskej republiky sa v Belehrade a Novom Sade uskutoční 7. odovzdávanie cien Živa spolu s medzinárodnou konferenciou, a to  v čase slávnostného otvorenia Európskeho hlavného mesta kultúry v Novom Sade.

„S potešením a hrdosťou oznamujem, že siedma konferencia Živa a odovzdávanie cien sa bude konať od 12. do 15. januára 2022 v Belehrade a Novom Sade v Srbsku. Je to pre nás ďalšia príležitosť, ako spoločne s inými slovanskými krajinami, členmi Fóra slovanských kultúr, osláviť bohatstvo a blízkosť slovanských jazykov, tradícií, kultúrneho dedičstva a moderných muzeologických postupov. Zároveň vysielame posolstvo silného záväzku k ďalšiemu rozvoju kultúrnej spolupráce medzi slovanskými krajinami,“ uviedla pri príležitosti podpisu dohody o uskutočnení programu Živa 2020 Maja Gojković, podpredsedníčka srbskej vlády a ministerka kultúry a informácií Srbskej republiky, zároveň aj predsedníčka Správnej rady FSK.

Cena Živa, udeľovaná Fórom slovanských kultúr, teda stále žije a pokračuje vo svojej plánovanej ceste. Zároveň sa ešte intenzívnejšie zapája do ďalších súvisiacich integračných prúdov, čím sa v medzinárodnom prostredí posilňuje podpora ochrany, zachovania, vzdelávania a informovanosti o múzejných zbierkach a prírodných a kultúrnych pamiatkach.

Symbolicky bude štvordňový program Živa 2020 prebiehať súbežne s oficiálnym otvorením Európskeho hlavného mesta kultúry v Novom Sade (pričom ústredná slávnosť sa uskutoční 13. januára 2022). Slogan, ktorý si vybrali organizátori – „Za nové mosty“ –, vyjadruje túžbu vybudovať nové mosty spolupráce a výmen medzi umelcami z Nového Sadu a Srbska na jednej strane a európskou kultúrnou scénou na strane druhej.

Program štvordňovej konferencie so slávnostným odovzdávaním cien Živa 2020 pripravuje Fórum slovanských kultúr v spolupráci s partnermi: Ministerstvom kultúry a informácií Srbskej republiky, nadáciou Nový Sad – Európske hlavné mesto kultúry, Múzeom Juhoslávie a Galériou Matice srbskej. Posledná z nich je zároveň držiteľom prvej ceny Živa za najlepšie slovanské múzeum, udelenej v roku 2014.

Návrat hore