FSK na Rosyjsko-Serbskim Forum Kultury

Na zaproszenie wicepremier i ministr kultury i informacji Republiki Serbii oraz przewodniczącej zarządu FSK Maji Gojković, a także Olgi Jariłowej, wiceminister kultury Federacji Rosyjskiej, FSK wzięło udział w Rosyjsko-Serbskim Forum Kultury w Belgradzie.

Kultura i turystyka stały się motywem przewodnim Rosyjsko-Serbskiego Forum Kultury, w którym wzięli udział przedstawiciele bibliotek, teatrów, industrii kinematograficznej i innych branż kreatywnych. W ramach muzealnego „road-show” odbyły się prezentacje niektórych z najbardziej prestiżowych muzeów rosyjskich.

W swoim przemówieniu, otwierającym plenarne spotkanie urzędników wysokiej rangi z ministerstw kultury i turystyki obu krajów, dyrektor FSK podkreśliła: „Wszyscy jesteśmy świadomi wpływu turystyki kulturowej na społeczeństwo. Właśnie jej zawdzięczamy wzmacnianie tożsamości lokalnej i dialogu międzykulturowego, a także zachowanie dziedzictwa i kultury poszczególnych regionów. I oczywiście nie można nie wspomnieć o jej wkładzie w rozwój lokalnej gospodarki.”

Dr Andreja Rihter wzięła udział również w sekcji muzealnej forum, w której zaprezentowała osiągnięcia FSK w dziedzinie ochrony dziedzictwa, a także nagrodę Živa dla najlepszego słowiańskiego muzeum i najlepszego słowiańskiego pomniku kultury i przyrody . A na specjalnej konferencji poświęconej szlakom kulturowym dyrektor FSK przedstawiła „Szlak Pisarek” ubiegający się o certyfikat „Szlak Kulturowy Rady Europy”. W swojej prezentacji dr Andreja Rihter zauważyła, że ​​projekt obejmuje kwestie, które nigdy nie tracą na aktualności, a jego imponujący potencjał edukacyjny i turystyczny przyciąga szeroką gamę grup docelowych i najróżniejszych odbiorców.

Rosyjsko-Serbskie Forum Kultury to platforma oferująca bogatą paletę możliwości spotkań, prezentacji i poszukiwania nowych partnerstw dla organizacji kulturalnych i turystycznych obu krajów. Poza tym, wydarzeniom towarzyszy urozmaicony program kulturalny. W tym roku w Bibliotece Narodowej Republiki Serbii otwarto m.in. wystawę poświęconą 200. rocznicy urodzin Fiodora Dostojewskiego, o którym dyskutowano również na specjalnym sympozjum, które odbyło się w ramach forum.

Scroll to Top