Forum slovenskih kultura će sarađivati sa Aleksandrinskim teatrom

Međunarodna fondacija Forum slovenskih kultura potpisala je sporazum o saradnji sa Aleksandrinskim teatrom iz Sankt Peterburga. Napravljen je i plan zajedničkih aktivnosti do 2023. godine.

„Velika nam je čast što se partnerima Foruma slovenskih kultura (FSK) pridružuje i čuveno Narodno dramsko pozorište Rusije. Svrha saradnje je promocija razvoja, očuvanja i širenja pozorišne umjetnosti, zaštita istorijske i kulturne baštine, jačanje međunarodnih kulturnih veza i popularizacija slovenskih kultura u svjetskoj areni“, izjavila je direktorka FSK-a dr Andreja Rihter prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji u Hribarovoj vili Zlatica u Ljubljani.

Sergej Emeljanov, direktor Aleksandrinskog teatra, istakao je na potpisivanju da se raduje plodnoj i kreativnoj saradnji, razmjeni umjetnika i stručnjaka, izvođenju zajedničkih festivalskih programa, edukativnih i kulturnih događaja širom slovenskog prostora i šire.

Potpisnici memoranduma, FSK i Aleksandrinski teatar, u akcijskom planu takođe su najavili konkretnije aktivnosti do 2023. godine. FSK će sa partnerima učestvovati na međunarodnom pozorišnom festivalu u organizaciji Aleksandrinskog teatra, umjetnici i stručnjaci iz slovenskih zemalja će učestvovati na pozorišnom forumu i Međunarodnom kulturnom forumu u Sankt Peterburgu, kao i na simpozijumima i seminarima u organizaciji FSK-a i njegovih partnera. Kroz radne posjete promovisaće razmjenu dobrih praksi i organizovati razmjenu umjetnika u svim slovenskim zemljama. Prva planirana aktivnost će biti realizovana već ove godine, sredinom novembra, na Međunarodnom kulturnom forumu u Sankt Peterburgu.

Aleksandrinski teatar, pod punim nazivom Narodno dramsko pozorište Rusije, je najstarije rusko narodno pozorište. Osnovano je u ruskoj kulturnoj prijestonici Sankt Peterburgu 1756. godine. Od 1832. godine predstave se održavaju u zgradi koja je djelo slavnog arhitekte Karla Rosija, i koja je upisana na Uneskovu listu svjetske baštine.

Foto: Boris Pretnar

Scroll to Top