Špehováč Aleksandra Prokopieva už čoskoro na knižných pultoch

Edícia Sto slovanských románov sa blíži k stovke vydaných titulov. Na knižné pulty prichádza slovinský preklad románu macedónskeho spisovateľa Aleksandra Prokopieva Dzirkačot (Špehováč; slovinský názov: Špegavec), ktorý bude už 97. knihou edície. Autorom prekladu je Robert Suša a doslov napísala Namita Subiotto.

Aleksandar Prokopiev je jedným z najzaujímavejších súčasných macedónskych prozaikov, ktorý sa literatúrou zaoberá aj vedecky – je vedeckým pracovníkom a prednášateľom na Inštitúte macedónskej literatúry v Skopje ako aj umeleckým riaditeľom medzinárodného literárneho festivalu Pro-Za Balkan.

„V románe Špehováč sa prelínajú a prepletajú príbehy literárnych postáv, načrtnuté zväčša hrubými ťahmi s niekoľkými zvýraznenými detailmi. Jednou z nich je autor, ktorý načrtáva príbeh Špehováča, hlavnej literárnej postavy, slobodného muža v strednom veku, ktorý z nudy a nespokojnosti s vlastným životom neuroticky blúdi po meste (Skopje) a, ukrytý v prehnitých útrobách mesta v tranzícii, melancholicky spomína na svoje detstvo a mladosť,“ napísala v doslove Namita Subiotto.

Návrat hore