Andreja Rihter v Svetu zaupnikov primorske univerze

Andreja Rihter v Svetu zaupnikov primorske univerze

Direktorica Foruma slovanskih kultur, dr. Andreja Rihter, se je na povabilo Univerze na Primorskem, s katero FSK sodeluje že dobro desetletje, pridružila Svetu zaupnikov. Ta bo v prihodnje povezoval akademski in raziskovalni svet z gospodarskimi subjekti, občinami in drugimi nosilci razvoja.

Vodstvo Univerze na Primorskem se je odločilo obuditi Svet zaupnikov. Na prvem srečanju, katerega se je udeležilo več kot 30 predstavnikov javnih zavodov, podjetij in županov, je rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar povedala:” To nam daje vedeti, da je razvoj univerze v interesu mnogih, ki delujejo v širšem območju. Naš namen je, da Svet zaupnikov vključimo v proces oblikovanja letnih programov in strategij univerze in prepričana sem, da bomo s pomočjo tega posvetovalnega telesa lažje in bolj učinkovito usmerili razvoj našega delovanja v smeri, ki bodo usklajene z aktualnimi izzivi družbe in potrebami gospodarstva.«
“Veseli me, da se bo partnerstvo, ki med FSK in UP traja že dobro desetletje v prihodnje lahko okrepilo, predvsem pa, da bomo lahko z bolj razvejano partnersko mrežo še bolje izkoristili potenciale, ki jih imamo,” je ob vključitvi v Svet zaupnikov primorske univerze povedala, dr. Andreja Rihter, direktorica Foruma slovanskih kultur.
Svet zaupnikov bo uradno začel delovati jeseni. Njegovi člani pa naj bi pripomogli k širjenju partnerske mreže v skupnih projektih, v katerih se bodo znanje in izkušnje akademskega sveta odražali tudi v konkretnih produktih v gospodarstvu.

Scroll to Top