Andreja Rihterová v Správní radě Primorské Univerzity

Vedení Primorské univerzity se rozhodlo oživit správní radu. Na prvním setkání, kterého se zúčastnilo více než 30 zástupců veřejných institucí, společností a starostů, rektor PU prof. dr. Klavdija Kutnarová uvedla: „To nám dává vědět, že rozvoj univerzity je v zájmu mnoha lidí, kteří pracují v širším okolí. Naším záměrem je zapojit správní radu do procesu formulování ročních programů a strategií univerzity a přesvědčena jsem, že pomocí tohoto poradního orgánu snadněji a efektivněji usměrníme rozvoj našich aktivit směrem, který odpovídá aktuálním společenským výzvám.“
„Jsem ráda, že partnerství, které mezi FSK a PU existuje již dobré desetiletí, bude možné v budoucnu ještě posílit, a především že budeme moci díky diverzifikovanější partnerské síti ještě lépe využít potenciál, který máme,“ po vstupu do správní rady uvedla dr. Andreja Rihterová, ředitelka Fóra slovanských kultur.
Správní rada bude oficiálně zahajena na podzim. Očekává se, že její členové pomohou rozšířit síť partnerství ve společných projektech, v nichž se znalosti a zkušenosti akademického světa promítnou do konkrétních produktů v ekonomice.

Přejít nahoru