Podívejte se na naši výroční zprávu 2019!

„Jedním z hlavních způsobů oživení kreativity slovanských kultur, důkladného vytváření sítí a komunikace se zúčastněnými stranami, jsou akce, které v instituci pořádáme po celý rok sámi nebo ve spolupráci s partnerskými institucemi. V roce 2019 se konalo 40 takových akcí, kterých se zúčastnilo téměř 53 000 návštěvníků,“ uvedla dr. Andreja Rihterová, ředitelka Fóra slovanských kultur. V jubilejním roce vytvořili řadu nových partnerství. 155 nových partnerů se připojilo ke stávající síti 1 000 partnerů v 55 zemích. Mezi partnery je více než 560 kulturních institucí. V roce 2019 FSK také zviditelnilo publikaci v médiích členských států a za jejich hranicemi. Ve srovnání s rokem 2017 se mediální pokrytí zvýšilo o 127%. Výroční zprávu za rok 2019, kterou připravil Matija Kovač, FSK zveřejnilo ve slovinštině a angličtině.
Po 15 letech FSK svoji cestu, jak v úvodu napsala dr. Richterová, pokračujte posíleno o nové partnery, spolupracovníky a ve spolupráci s těmi, kteří jsou s nimi od samého začátku.

Přejít nahoru