Rzuć okiem! Raport roczny 2019

„Jednym z głównych sposobów pobudzenia potencjału twórczego kultur słowiańskich, nawiązania trwałych kontaktów oraz efektywnej komunikacji z partnerami są wydarzenia, które FSK organizuje samodzielnie lub przy wsparciu organizacji partnerskich przez cały rok. W 2019 roku odbyło się 40 takich wydarzeń, w których wzięło udział prawie 53 000 gości” – podkreśliła we wstępie do raportu dyrektor Forum Kultur Słowiańskich Andreja Rihter.
W roku 15. jubileuszu swojej działalności FSK nawiązało wiele nowych partnerstw. Sieć organizacji partnerskich Forum Kultur Słowiańskich, która obejmuje ponad 1000 instytucji w 55 krajach świata, powiększyła się o 155 nowych członków. Partnerami organizacji jest ponad 560 instytucji kultury. W 2019 roku FSK znacznie zwiększyła swoją widoczność, regularnie pojawiając się w mediach zarówno krajów członkowskich FSK, jak i poza nimi. W porównaniu z 2017 rokiem częstotliwość pojawiania się organizacji w mediach wzrosła o 127%.
Raport Roczny 2019, zaprojektowany przez Matiję Kovača, został opublikowany zarówno w wersji słoweńskiej, jak i angielskiej.
Jak podkreśliła Andreja Rihter, po uroczystościach z okazji 15. rocznicy działalności FSK podąża dalej swoją ścieżką, inspirowane nowymi partnerstwami i współpracą, ramię w ramię z tymi, którzy byli z nim od samego początku.

Z Raportem za rok 2019 zapoznasz się TU:

Scroll to Top