Годишен доклад за 2019 г.

„Един от основните начини за вдъхване на живот на креативността на славянските култури, на задълбочената работа в мрежа и комуникацията със заинтересованите страни са събитията, които организираме през цялата година в сътрудничество с партньорски институции. През 2019 г. имаше 40 такива събития, на които присъстваха почти 53 000 посетители“, пише д-р Андрея Рихтер, директор на Форума на славянските култури.
През юбилейната година бяха създадени редица нови партньорства. 155 нови партньори се присъединиха към съществуващата мрежа от 1000 партньори в 55 страни. Сред партньорите има повече от 560 културни институции. През 2019 г. ФСК увеличи своята разпознаваемост и с публикации в медиите на страните-членки, както и отвъд техните граници. В сравнение с 2017 г. медийното отразяване се е увеличило със 127 %.
Годишният доклад за 2019 г., изготвен от Матия Ковач, беше публикуван от ФСК на словенски и английски език.
Както подчерта д-р Рихтер, След 15 години ФСК продължават своя път, обогатени с нови партньори и сътрудници, ръка за ръка със съмишлениците, които са с тях от самото начало.

Scroll to Top