Андрея Рихтер част от настоятелството на Приморския университет

Ръководството на Приморския университет реши да възроди Съвета на настоятелите. На първата среща, на която присъстваха повече от 30 представители на публични институции, фирми и кметове, ректорът на ПУ, проф. д-р Клавдия Кутнар каза: „Това ни подсказва, че развитието на университета е в интерес на мнозина, които функционират в по-широка област. Нашата цел е да ангажираме Съвета на настоятелите в процеса на изготвянето на годишните програми и стратегиите на университета и съм убедена, че с помощта на този консултативен орган ще можем по-лесно и по-ефективно да съсредоточим развитието на дейността ни, за да ги приведем в съответствие с актуалните обществени предизвикателства и нуждите на икономическия сектор. “
„Радвам се, че партньорството между ФСК и ПУ, което продължава вече повече от десетилетие, може да бъде засилено в бъдеще и най-вече, че с по-богатата партньорска мрежа ще можем да използваме още по-добре потенциала, с който разполагаме“, каза директорката на Форума на славянските култури, д-р Андрея Рихтер, по време на включването ѝ към Съвета на настоятелите на Приморския университет.
Съветът на настоятелите ще започне да работи официално през есента. Очаква се членовете му да благоприятстват за разширяването на партньорската мрежа в съвместни проекти, в които знанията и опитът на академичния свят ще бъдат отразени с конкретни продукти в икономическия сектор.

Scroll to Top