Andreja Rihter dołączyła do Rady Powierniczej Uniwersytetu Przymorza

Kierownictwo Uniwersytetu Przymorza zdecydowało o utworzeniu Rady Powierniczej. Na pierwszym posiedzeniu radnych, w którym wzięło udział ponad 30 przedstawicieli instytucji państwowych, przedsiębiorstw i gmin, rektor Uniwersytetu Przymorza prof. Klavdija Kutnar wystąpiła z następującym przemówieniem: „Dziś widzimy, że rozwój uczelni odpowiada zarówno regionalnym, jak i szerszym interesom. Naszym celem jest zaangażowanie Rady Powierniczej w proces opracowywania rocznych programów i strategii uczelni. Jestem przekonana, że z pomocą tego organu doradczego będziemy w stanie podnieść efektywność naszych działań w zakresie rozwiązywania pilnych problemów i zaspokajania potrzeb sektora gospodarczego”.
„Cieszę się, że partnerstwo między FSK a Uniwersytetem Przymorza, które istnieje od wielu lat, nadal się zacieśnia i że teraz mamy okazję wykorzystać nasz potencjał, używając rozległej sieci partnerskiej” – podkreśliła w swoim przemówieniu z okazji dołączenia do Rady Powierniczej Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich.
Rada Powiernicza rozpocznie swą działalność już jesienią. Jej członkowie będą pomagać w rozbudowie sieci partnerskiej uczelni, organizując wspólne projekty, w których wiedza i doświadczenie środowiska akademickiego zostaną wykorzystane do stworzenia produktów dla sektora gospodarczego.

Zdjęcie: Archiwum Uniwersytetu Przymorza

Scroll to Top