FSK złożył gratulacje Słoweńskiemu Muzeum Alpejskiemu

W 2017 roku Słoweńskie Muzeum Alpejskie otrzymało nagrodę Živa dla najlepszego muzeum słowiańskiego, przyznawaną co roku przez Forum Kultur Słowiańskich. „Cieszymy się, że Słoweńskie Muzeum Alpejskie dołączyło do szerokiej sieci muzeów słowiańskich zjednoczonych nagrodą Živa, a nasze partnerstwo poprzez różnego rodzaju współpracę z każdym rokiem zacieśnia się” – podkreśliła Andreja Rihter, dyrektor Forum Kultur Słowiańskich, po czym złożyła gratulacje Irenie Lačen Benedičič, pełniącej obowiązki dyrektora Muzeum Doliny Górnej Sawy, którego częścią jest Słoweńskie Muzeum Alpejskie obchodzące w tym roku swoje 10. jubileum.
Irena Lačen Benedičič zaznacza, że w ciągu ostatnich 10 lat muzeum stało się mekką wszystkich miłośników gór. Muzeum nie tylko osiągnęło swoje cele, ale także przekroczyło oczekiwania, stając się przestrzenią, w której poprzez wydarzenia edukacyjne i kulturalne kształtuje się kultura alpinizmu.
Z okazji obchodów 10. rocznicy instytucji Słoweńskie Muzeum Alpejskie odwiedził również Prezydent Republiki Słowenii Borut Pahor. Kierownictwo muzeum otrzymało honorowy dyplom z podziękowaniem od Prezydenta RS za zaangażowanie w trosce o zachowanie i prezentację dziedzictwa kulturowego w dziedzinie alpinizmu i turystyki górskiej w Słowenii. Przy tej okazji Prezydent również dodał: „Miłość Słoweńców do gór jest prawdziwa i wywodzi się z tradycji i tożsamości ludowej”.

Zdjęcia: Muzeum Doliny Górnej Sawy Jesenice – Słoweńskie Muzeum Alpejskie

Scroll to Top