V záhrade Vily Zlatica sa opäť stretli prekladatelia slovinskej literatúry

Fórum slovanských kultúr už po druhýkrát hostilo v záhrade Vily Zlatica úvodné podujatie tradičného medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry. Tohtoročný diskusný večer sa konal pod názvom „Jazykoví nomádi: zahraniční prekladatelia v Slovinsku“.

12. medzinárodného prekladateľského seminára slovinskej literatúry sa zúčastnilo 11 účastníkov z 9 krajín, vrátane 6 slovanských krajín. Počas diskusného večera, ktorý moderovala slovinská spisovateľka Agata Tomažič, sa prekladatelia a autori Ivan Antić, David Heredero Zorzo a Liza Linde podelili s publikom o svoje osobné príbehy a postrehy k prekladateľským dielňam. Zároveň porozprávali, čo ich ako prekladateľov z cudzích jazykov priviedlo do Slovinska, čo ich motivovalo k prekladaniu zo slovinčiny, ako si zachovávajú materinský jazyk, ako udržiavajú kontakty s vydavateľmi kníh v cieľových jazykoch „na diaľku“ a ako s nimi rokujú o vydaní svojich prekladov. Odpovedali aj na otázku, či im pobyt v Slovinsku, kde sú v neustálom kontakte s východiskovým prostredím a autormi originálov diel, uľahčuje prekladateľskú prácu alebo či niekedy pociťujú aj bremeno „unikania“ materinského jazyka.

Cenný prínos „jazykových nomádov“ pre šírenie slovinskej kultúry a literatúry vyzdvihli aj predsedníčka Združenia slovinských literárnych prekladateľov Tanja Petrič, Miha Marinč zo slovinskej Verejnej knižnej agentúry a Mateja Jančar z Fóra slovanských kultúr. Pani Jančar zároveň dodala, že podstata edície Sto slovanských románov, ktorú spravuje FSK, spočíva práve v prekladoch, keďže podporuje preklady vybraných diel a ich propagáciu. Snažia sa, aby sa popri autoroch do popredia dostali aj prekladatelia.

Účastníci seminára si taktiež prezreli múzejnú inštaláciu vo Vile Zlatica. Podujatie spolu s FSK podporili slovinská Verejná knižná agentúra a Mesto Ľubľana.

Návrat hore