Rekordný počet nominovaných na cenu ŽIVA 2022

Do súťaže o cenu ŽIVA 2022 – cenu za najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu prírodnú a kultúrnu pamiatku v slovanských krajinách –, sa prihlásilo rekordný počet múzeí, celkovo 34 z desiatich slovanských krajín. Špeciálna porota zaradila všetky prihlášky do užšieho výberu nominovaných.

Po tom, čo Fórum slovanských kultúr vyhlásilo koncom roka 2021 novú výzvu na cenu ŽIVA, bol v rámci stanoveného termínu prijatý rekordný počet prihlášok. Do súťaže o najlepšie slovanské múzeum a najlepšiu kultúrnu a prírodnú pamiatku v slovanských krajinách sa prihlásilo 34 kandidátov, pričom najviac ich bolo zo Srbska (6) a zo Slovinska (5). Predstavitelia FSK sú presvedčení, že to je dôkazom, že ocenenie sa etablovalo v slovanskom múzejnom prostredí, čo zároveň múzeám umožňuje lepšie sa zviditeľniť aj na európskej a svetovej úrovni. Tento fakt potvrdzujú aj opätovné prihlášky. Tentoraz je medzi nimi až 11 „navrátilcov“ a spomedzi nich dokonca až dve múzeá (obe z Poľska), ktoré v minulosti už získali hlavnú cenu Živa za najlepšie slovanské múzeum.

Ročný cyklus projektu po prijatí prihlášok pokračoval preskúmaním a vyhodnotením dokumentácie. Na základe týchto údajov sa porotcovia ceny Živa zišli na pracovnom stretnutí, kde sa rozhodli, že budú nominovať všetky prihlásené múzeá. V septembri a októbri porotcovia múzeá aj osobne navštívia, tak ako to bolo zvykom pred epidémiou Covid, a na základe týchto návštev rozhodnú, kto získa dve hlavné ceny a osobitné uznania.

8. ročník udeľovania ceny Živy spolu s konferenciou sa uskutoční v dňoch od 16. do 19. novembra 2022 v slovinskom meste Brežice, a to v spolupráci s Posávskym múzeom Brežice. FSK udeľuje cenu Živa od roku 2014 a v rámci ôsmich ročníkov sa do súťaže zapojilo 170 múzeí z 13 slovanských krajín.

Návrat hore