Rekordowa liczba nominowanych do nagrody ŽIVA 2022

O nagrodę Živa 2022 za najlepsze muzeum słowiańskie oraz najlepszy zabytek przyrody i kultury w krajach słowiańskich ubiegała się rekordowa liczba muzeów – aż 34 z dziesięciu krajów słowiańskich. Specjalne jury umieściło wszystkie zgłoszenia na liście nominowanych.

Forum Kultur Słowiańskich, po opublikowaniu pod koniec 2021 r. nowego zaproszenia do ubiegania się o Nagrodę ŽIVA, otrzymało rekordową liczbę zgłoszeń w terminie składania aplikacji. O nagrodę za najlepsze muzeum słowiańskie oraz najlepszy pomnik kultury i przyrody w krajach słowiańskich ubiegało się 34 kandydatów, w tym najwięcej z Serbii – 6 oraz ze Słowenii – 5. FSK jest przekonane, że jest to dowód na to, iż nagroda ugruntowała swoją pozycję w słowiańskiej przestrzeni muzealnej, a także umożliwia muzeom wzmocnienie i rozpowszechnienie swojej pozycji na poziomie europejskim i światowym, a potwierdzają to powtórne kandydatury. Tym razem jest aż 11 „dawnych kandydatów”, w tym dwa muzea (oba z Polski), które otrzymały nagrodę Živa za najlepsze muzeum słowiańskie.

Po otrzymaniu zgłoszeń kontynuowano roczny cykl projektu, obejmujący przegląd dokumentacji aplikacyjnej i ocenę. Na tej podstawie jury nagrody Živa odbyło spotkanie i postanowiło nominować wszystkie muzea, które ubiegały się o nagrodę. Będą one odwiedzane osobiście we wrześniu i październiku, jak to było praktykowane przed epidemią Covid, i na podstawie wizyt zostanie podjęta ostateczna decyzja, kto otrzyma dwie główne nagrody i wyróżnienia specjalne.

W dniach 16-19 listopada 2022 r. w Brežicach (Słowenia), we współpracy z Muzeum Posawskim w Brežicach, odbędzie się 8. edycja wręczenia nagrody ŽIVA oraz międzynarodowa konferencja.

FSK przyznaje nagrodę Živa od 2014 roku, a w ośmiu edycjach nagroda zjednoczyła już 170 muzeów z 13 krajów słowiańskich.

Scroll to Top