FSK a ICOM SEE v Prahe – spoločný krok vpred

Počas 26. generálnej konferencie ICOM usporiadalo Fórum slovanských kultúr spolu s Medzinárodnou radou múzeí Juhovýchodnej Európy dva okrúhle stoly. Hlavnou témou a východiskom boli spoločné korene, ich význam pri zabezpečovaní mieru a ohrozenie dedičstva v núdzových situáciách, ako je vojna. Stretnutia sa zúčastnilo 50 odborníkov.

„Spoločné podujatia organizované FSK a ICOM SEE na generálnej konferencii ICOM sú dôležitým krokom vpred na našej spoločnej ceste. Sme presvedčení, že JV Európa môže zvyšok starého kontinentu a svet veľa naučiť,“ povedala dr. Andreja Rihter, riaditeľka FSK, po ukončení okrúhlych stolov, ktorých sa zúčastnilo 50 odborníkov z rôznych krajín. Zároveň dodala, že spoločným posolstvom je: „… buďme všetci na úrovni historického a etického posolstva. Zostaňme odborníkmi a zároveň pomáhajme ostatným pochopiť nielen naše vlastné, ale aj univerzálne hodnoty. Vážme si svoje dedičstvo ako spoločné dedičstvo – a nikdy nezlyhajme v tejto základnej skúške ľudskej spravodlivosti.“

Hlavnou témou panelovej diskusie o ohrození kultúrneho dedičstva, ktorej sa zúčastnili aj odborníčky z Ukrajiny a Bosny a Hercegoviny, bola vojna. Zúčastnení diskutovali o ochrane zbierok a budov, ako aj o interpretácii spoločenských zmien, ktoré pomáhajú pochopiť, prečo k vojnovým situáciám vôbec dochádza.

V súvislosti s ústrednou témou tohtoročnej generálnej konferencie, ktorá kladie dôraz na silu a moc múzeí, bol tiež zdôraznený fakt, že jednou z hlavných úloh múzejníkov za posledných tridsať rokov bolo ukázať svetu, že dedičstvo a história nie sú niečím starým či zastaralým, ale práve naopak veľmi moderným, súčasným.

Úvodné stretnutie členov ICOM SEE a FSK hostilo české Národné poľnohospodárske múzeum. Účastníkom, medzi ktorými bola aj veľvyslankyňa Slovinskej republiky v Prahe J. E. mag. Tanja Strniša, sa prihovoril riaditeľ Zdeněk Novák. V kultúrnom programe vystúpila česká sopranistka Markéta Fassati.

Návrat hore