FSK a WWR v Európskom hlavnom meste kultúry Esch-sur-Alzette 2022

V dňoch 8. až 10. septembra 2022 sa v luxemburskom meste Esch-sur-Alzette, tohtoročnom Európskom hlavnom meste kultúry, konala konferencia a slávnostné odovzdávanie cien Európskej múzejnej akadémie (EMA). Dr. Andreja Rihter na konferencii predstavila medzinárodnú inštitúciu Fórum slovanských kultúr a Cestu spisovateliek (WWR), ktorá tento rok získala certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy.

Európska múzejná akadémia, založená v roku 2009, je mimoriadne aktívna v oblasti vzdelávania a výskumu v rámci múzejníctva a zároveň úzko spolupracuje s odborníkmi z rôznych partnerských inštitúcií. Spolu s nimi udeľuje ceny za vynaložené úsilie v tejto oblasti. Tohtoročné udeľovanie cien EMA sprevádzal program, počas ktorého účastníci diskutovali o témach skúmajúcich otázky politického odporu a roly, ktoré môžu múzeá umenia zohrávať pri vytváraní a transformácii sociálneho vplyvu.

Praktická časť programu ponúkla sériu intenzívnych workshopov, pričom osobitný workshop bol venovaný práve novej kultúrnej ceste spisovateliek. Účastníci prejavili veľký záujem o tento druh prepojenia kultúry a cestovného ruchu a niektorí z nich vyjadrili aj záujem aktívne sa zapojiť do projektu.

Návrat hore