FSK a WWR v Evropském hlavním městě kultury Esch-sur-Alzette 2022

Ve dnech 8. až 10. září 2022 se v lucemburském Esch-sur-Alzette, letošním Evropském hlavním městě kultury, konala konference a slavnostní předávání cen Evropské muzejní akademie, kde Phd. Andreja Rihter představila mezinárodní instituci Fórum slovanských kultur a Cestu spisovatelek (WWR), která vletošním roce získala certifikát Kulturní cesty Rady Evropy.

Evropská muzejní akademie, která byla založena v roce 2009, je mimořádně aktivní v muzejním sektoru v oblasti vzdělávání a výzkumu, a zejména v oblasti cen, přičemž úzce spolupracuje s odborníky z různých partnerských institucí. Letošní program udílení cen EMA se nesl ve znamení reflexe témat, která se zabývala otázkami politického odporu a úlohou, kterou mohou muzea umění hrát při vytváření a proměně sociálního dopadu.

Praktická část programu nabídla účastníkům řadu intenzivních workshopů, přičemž zvláštní workshop byl věnován nové kulturní cestě spisovatelek. Účastníci projevili velký zájem o tento druh spojení kultury a cestovního ruchu a někteří z nich vyjádřili přání se do projektu aktivně zapojit.

Přejít nahoru