Muzeum řezbářství (Bosna a Hercegovina), vítěz ceny ŽIVA 2020, rovněž vítěz Michelettiho ceny

Evropské hlavní město kultury Esch-sur-Alzette hostilo ve dnech 8. až 10. září konferenci a slavnostní předávání cen Evropské muzejní akademie. Mezi oceněnými bylo i Muzeum řezbářství z Konjicy (Bosna a Hercegovina), vítěz ceny ŽIVA 2020. Zvláštní uznání ceny DASA získalo Muzeum emigrace v Gdyni (Polsko), vítěz ceny ŽIVA 2018. 

Dvoudenní program, v němž vystoupili: lucemburský ministr kultury Sam Tanson, zástupkyně projektu Esch2022 Nancy Braun, starosta města Esch Georges Misch a ředitelka Fóra slovanských kultur a předsedkyně Cesty spisovatelů Phd. Andreja Rihter, byl završen předáním cen Evropské muzejní akademie 10. září 2022 v 18:00 hodin. Finalisté soutěžili o tři ceny: EMA, Micheletti a DASA. Cena EMA byla vytvořena s cílem ocenit organizace, výzkumné pracovníky a kulturní instituce, které dosahují vynikajících výsledků ve výzkumu a realizaci projektů a řídí rozvoj muzeologického diskurzu na mezinárodní úrovni. Hlavními tématy, kterými se zabývá Michelettiho cena, jsou politické ideologie, technologie, ekologie a práce. Jedná se o nejprestižnější evropskou cenu pro inovativní muzea 20. století v oblasti vědy, techniky, práce a historie. Cena DASA se zaměřuje na lidi a jejich fyzické, intelektuální, sociální a kulturní potřeby. Snaží se oslovit širší veřejnost a dosáhnout účinnosti na sociální úrovni.  

O Muzeu řezbářství, které získalo Michelettiho cenu, výbor EME prohlásil: „Zaujalo nás mnoho praktických instalací věnovaných nejnovějším vynálezům a moderním technologiím a nová spolupráce mezi vědou, průmyslem a muzejnictvím. Zapojení všech návštěvníků do zkoumání mnoha aspektů budoucnosti v oblasti vědy a fantastiky je obdivuhodné.“

O Muzeu emigrace, které získalo zvláštní uznání v rámci ceny DASA, uvedli: „Muzeum je živá instituce, která se hluboce zabývá problémy polské společnosti. Je vynikajícím příkladem propojení všech možných společenských nitek ve velmi promyšleném vzdělávacím přístupu… Je vzorem pro budoucnost muzeí.“

Cena EMA byla udělena projektu I-On, který spojil šest muzeí a jednu univerzitu ze sedmi evropských zemí, aby společně prozkoumaly důsledky migračních procesů ve své zemi/regionu a vytvořily společnou putovní výstavu Identita na rozcestí. Mezi účastníky je i Muzeum soudobých dějin Slovinska, které se letos uchází o cenu ŽIVA.

FSC je potěšeno tímto oceněním a uznáním, které dokládá význam a důležitost muzeí ze slovansky mluvících zemí.

Přejít nahoru