Múzeum rezbárstva (BaH), držiteľ ceny ŽIVA 2020, zároveň aj laureát Michelettiho ceny

Európske hlavné mesto kultúry Esch-sur-Alzette hostilo v dňoch 8. až 10. septembra tohtoročnú konferenciu a udeľovanie cien Európskej múzejnej akadémie. Jedným z laureátov bolo aj Múzeum rezbárstva z mesta Konjic (Bosna a Hercegovina), ktoré získalo cenu ŽIVA 2020. Múzeum emigrácie v Gdyni (Poľsko), laureát ceny ŽIVA 2018, získalo zvláštne uznanie DASA.

Dvojdňový program, v rámci ktorého okrem iného vystúpili luxemburský minister kultúry Sam Tanson, zástupkyňa projektu Esch2022 Nancy Braun, starosta mesta Esch Georges Mischo, riaditeľka Fóra slovanských kultúr a predsedníčka Cesty spisovateliek dr. Andreja Rihter, vyvrcholil 10. septembra 2022 o 18. hod. slávnostným odovzdávaním cien Európskej múzejnej akadémie. Finalisti súťažili celkovo o tri ceny: EMA, Micheletti a DASA. Cena EMA bola založená s cieľom oceniť organizácie, výskumníkov a kultúrne inštitúcie, dosahujúce vynikajúce výsledky v rámci výskumu a realizácie projektov, ktorými usmerňujú rozvoj muzeologického diskurzu na medzinárodnej úrovni. Hlavnými témami, ktorým sa venuje Michelettiho cena, sú politické ideológie, technológie, ekológia a práca. Ide o najprestížnejšiu európsku cenu pre inovatívne múzeá z oblasti vedy, techniky, práce a histórie 20. storočia. Cena DASA sa zameriava na ľudí a ich fyzické, intelektuálne, sociálne a kultúrne potreby. Usiluje sa o zapojenie širokej verejnosti a aktívnu účasť v sociálnej oblasti.

Výbor EMA sa o Múzeu rezbárstva, víťazovi Michelettiho ceny, vyjadril slovami: „Boli sme unesení množstvom praktických inštalácií, ktoré sú zamerané na najnovšie vynálezy a moderné technológie, a novou spoluprácou medzi vedou, priemyslom a múzejníctvom. Zapojenie všetkých návštevníkov do skúmania mnohých aspektov budúcnosti v oblasti vedy a fantastiky je obdivuhodné.“

O Múzeu emigrácie, ktoré získalo zvláštne uznanie v rámci ceny DASA, povedali: „Múzeum je živou inštitúciou, ktorá sa hĺbkovo zaoberá problémami poľskej spoločnosti. Je vynikajúcim príkladom prepojenia všetkých možných spoločenských nitiek vo veľmi dobre premyslenom vzdelávacom prístupe… Je to model budúcnosti múzeí.“

Cena EMA bola udelená za projekt I-On, ktorý spojil šesť múzeí a jednu univerzitu zo siedmich európskych krajín. Spoločne skúmali dôsledky migračných procesov vo svojich krajinách/regiónoch, výsledkom je spoločná putovná výstava Identita na križovatke. Medzi spoluorganizátormi je aj Múzeum súčasných dejín Slovinska, ktoré sa tento rok uchádza o cenu ŽIVA.

V FSK sa tešíme z udelenej ceny a uznania, ktoré svedčia o význame a aktuálnosti múzeí z krajín, v ktorých sa hovorí slovanskými jazykmi.

Návrat hore