14. Medzinárodná letná škola muzeológie

Tohtoročná už 14. Medzinárodná letná škola muzeológie sa konala od 5. do 9. septembra 2022 na Fakulte humanitných vied Univerzity v Primorsku (Slovinsko). Program sa uskutočnil v spolupráci s Fórom slovanských kultúr, Katedrou UNESCO a Katedrou archeológie a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Univerzity v Primorsku (FHV UP), ICOM Slovinsko a v partnerstve s Krajinským múzeom Koper a Robotníckym domom Trbovlje.

Prednášky zahraničných odborníkov uviedli riaditeľka Fóra slovanských kultúr dr. Andreja Rihter a dekanka FHV UP Irena Lazar, ktorá zároveň predstavila aj Katedru UNESCO pre interpretáciu a vzdelávanie v oblasti podpory celostného prístupu ku kultúrnemu dedičstvu.

Všetci prednášajúci sa zamýšľali nad úlohou múzea v spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu a ponúkli náhľad do praktickej múzejnej práce. Prostredníctvom retrospektívneho pohľadu Zrinky Mileusnić z Katedry UNESCO v Kopri, Brigitte Schmid z Prírodovedného múzea vo Viedni, Alenky Černelič Krošelj zo slovinského Posávskeho múzea v Brežiciach a profesora dr. Darka Babića z Filozofickej fakulty v Záhrebe sa výstupy zameriavali na vývoj muzeológie, a teda aj na zmeny, ktoré do múzejnej práce vniesla nová definícia múzeí, prijatá v auguste tohto roku na konferencii ICOM v Prahe. Dr. Aleksandra Berberih Slana, od mája tohto roku riaditeľka Múzea mesta Záhreb a bývalá riaditeľka Múzea národného oslobodenia v Maribore (Slovinsko), hovorila o výzvach spojených s riadením múzeí.

Osobitná časť prednášok bola venovaná úvahám o úlohe múzeí v krízových situáciách, do ktorej sa aktívne zapojili hostia z Ukrajiny – dr. Iryna Hnidyk z Polytechnickej národnej univerzity vo Ľvove a kulturologička a protikrízová manažérka Olha Honchar. Dr. Tanja Roženbergar na príklade minuloročnej výstavy La Doctora v Slovinskom etnografickom múzeu hovorila o fungovaní múzeí počas pandémie, zatiaľ čo dr. Kathrin Pabst z nórskeho Vest-Agderského múzea v Kristiansande vyzvala k inkluzívnemu prístupu múzeí.

Vďaka širokej škále významných prednášateľov mali účastníci z radov študentov ako aj múzejných expertov možnosť získať rozsiahly medzinárodný prehľad o súčasnej muzeálnej práci a vývoji muzeológie.

Návrat hore