14. Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzealnictwa

Tegoroczna, już XIV z kolei, Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzealnictwa odbyła się w dniach 5-9 września 2022 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Primorska. Program realizowany był we współpracy z Forum Kultur Słowiańskich, Katedrą UNESCO oraz Katedrą Archeologii i Dziedzictwa Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Primorska, ICOM Slovenia oraz w partnerstwie z Regionalnym Muzeum Koper i Domem Robotniczym Trbovlje.

Przed wykładami międzynarodowych ekspertów powitała dyrektorka Forum Kultur Słowiańskich dr Andreja Rihter oraz dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Primorska Irena Lazar, która przedstawiła Katedrę UNESCO ds. Interpretacji i Edukacji w celu promowania zintegrowanego podejścia do dziedzictwa.

Wykładowcy przedstawili rolę muzeum w społeczeństwie z różnych perspektyw oraz opowiedzieli o pracy muzealnej z praktycznego punktu widzenia. Przy okazji prezentacji Zrinki Mileusnić z Katedry UNESCO w Koprze, Brigitte Schmid z Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, Alenki Černelič Krošelj z Muzeum Posavina w Brežicy i prof. dr Darko Babića z Wydziału Filozoficznego w Zagrzebiu poruszono kwestię rozwoju muzeologii i zmian, jakie w pracy muzealnej wprowadza nowa definicja muzeum, przyjęta w sierpniu br. na konferencji ICOM w Pradze. O wyzwaniach związanych z zarządzaniem muzeum mówiła dr Aleksandra Berberih Slana, która w maju przejęła kierownictwo w Muzeum Miasta Zagrzebia, a przed którym funkcję dyrektora pełniła w Muzeum Wyzwolenia Narodowego Maribor.

Specjalna część wykładów poświęcona była refleksji nad rolą muzeów w sytuacjach kryzysowych, co komentowało dwóch gości z Ukrainy, dr Iryna Hnidyk z Politechnicznego Uniwersytetu Narodowego we Lwowie oraz badaczka kultury i menedżerka antykryzysowa Olha Honchar.  Dr Tanja Roženbergar mówiła o działaniu muzeów podczas pandemii na zeszłorocznej wystawie La doctora w Muzeum Etnograficznym Słowenii, podczas gdy Kathrin Pabst z Norweskiego Muzeum Vest-Agder w Kristiansand zaapelowała o inkluzywne podejście do muzeów.

Dzięki szerokiemu gronu wybitnych wykładowców, uczestnicy, zarówno studenci, jak i muzealnicy, mieli okazję uzyskać szeroki międzynarodowy wgląd we współczesną pracę muzealną i rozwój muzealnictwa.

Scroll to Top