Szlak Pisarek w Chanii na Krecie otrzymał oficjalny certyfikat Szlaku Kulturowego Rady Europy

Podczas otwarcia XI dorocznego Forum Doradczego Szlaków Kulturowych Rady Europy, które odbyło się w Chanii na Krecie, uroczyście wręczono certyfikaty nowym szlakom kulturowym.

Do dotychczasowych 45 szlaków kulturowych dołączyły w tym roku trzy nowe, wśród nich Szlak Pisarek zainicjowany przez Forum Kultur Słowiańskich. Szlak obejmuje twórczość pisarek z przełomu XIX i XX wieku, łączy 6 krajów i na razie obejmuje twórczość 14 bardzo zróżnicowanych pisarek. W swoim przemówieniu, podczas wręczania certyfikatu, przewodnicząca Ścieżki Pisarek i dyrektorka FSK Andreja Rihter podkreśliła, że Forum jest szczególnie dumne z faktu, iż jest to pierwszy Szlak Kulturowy Rady Europy z siedzibą w Słowenii, ponieważ literatura stanowi jeden z fundamentów kultury słoweńskiej. „Ale prawdą jest również, że na rynku w Lublanie stoi pomnik poety France Prešerna, podczas gdy rola kobiety ogranicza się do symbolicznej muzy na jego ramieniu oraz historycznej muzy wychylającej się z okna po drugiej stronie placu. Szlak pisarek umożliwia kobietom powrót na scenę, zarówno historycznie, jak i symbolicznie, ponieważ wiele z nich zostało przeoczonych i zepchniętych na dalszy plan” – powiedziała.

Na Krecie zgromadziło się ponad 400 uczestników: przedstawiciele szlaków kulturowych, państw członkowskich Poszerzonego Porozumienia Częściowego w sprawie Szlaków Kulturowych Rady Europy, przedstawiciele Rady Europy, współpracownicy i partnerzy programu oraz Europejskiego Instytutu Szlaków Kulturowych, który wraz z Poszerzonym Porozumieniem Częściowym w sprawie Szlaków Kulturowych Rady Europy organizuje to spotkanie co roku we współpracy z lokalnymi partnerami. Tegoroczne forum odbyło się pod hasłem „Szlaki kulturowe Rady Europy: strażniczki europejskich wartości, dziedzictwa i dialogu”, natomiast honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prezydent Grecji Katerina Sakellaropoulou.

Wielu uczestników wymieniło się doświadczeniami, dobrymi praktykami, dyskutowało o problemach i wyzwaniach, a także o przyszłości i kierunkach rozwoju programu Szlaków Kulturowych Rady Europy. Odbyły się specjalne spotkania przedstawicieli szlaków kulturowych i krajów członkowskich poszerzonego porozumienia, a także spotkania B2B.

W tym roku, oprócz Szlakowi Pisarek, certyfikat Szlaku Kulturowego Rady Europy przyznano również Szlakowi Baśni i Szlakowi Kawiarni Historycznych.

Scroll to Top