Ruta književnica u Haniji na Kritu i zvanično dobila sertifikat Kulturne rute Savjeta Evrope

Na otvaranju 11. godišnjeg Savjetodavnog foruma Kulturnih ruta Savjeta Evrope, održanom u Haniji na Kritu u Grčkoj, svečano su dodijeljeni sertifikati novim kulturnim rutama.

Postojećih 45 kulturnih ruta ove godine su obogaćene trima novima, među kojima je i Ruta književnica koju je inicirao Forum slovenskih kultura. Ruta ide tragom književnica sa prelaza iz 19. u 20. vijek, povezuje 6 zemalja i do sada obuhvata 14 vrlo raznolikih književnica. Predsjednica Rute književnica i direktorka FSK-a Andreja Rihter u svom govoru na dodjeli sertifikata rekla je kako su posebno ponosni što je to prva Kulturna ruta Savjeta Evrope sa sjedištem u Sloveniji, jer je književnost jedan od temelja slovenačke kulture. „Ipak, istina je i da na centralnom trgu slovenačke prijestonice stoji kip pjesnika Franca Prešerna – dok je uloga žene ograničena na simboličnu muzu na njegovom ramenu i istorijsku muzu koja se naginje kroz prozor sa druge strane trga. Ruta književnica vraća žene na scenu, istorijski i simbolički, jer su mnoge od njih bile zanemarene i gurnute u stranu“, rekla je.

Na Kritu se okupilo više od 400 učesnika: predstavnici kulturnih ruta, država članica Proširenog djelimičnog sporazuma o kulturnim rutama Savjeta Evrope, predstavnici Savjeta Evrope, saradnici i partneri programa i Evropskog instituta za kulturne rute, koji se zajedno sa Proširenim djelimičnim sporazumom o kulturnim rutama Savjeta Evrope organizuje svake godine u saradnji sa lokalnim partnerima. Ovogodišnji forum održan je pod nazivom „Kulturne rute Savjeta Evrope: čuvari evropskih vrijednosti, baštine i dijaloga“, a počasno pokroviteljstvo nad događajem preuzela je grčka predsjednica Katerina Sakelaropulu.

Brojni učesnici razmijenili su iskustva, dobre prakse, razgovarali o problemima i izazovima, kao i o budućnosti i pravcima razvoja programa Kulturnih ruta Savjeta Evrope. Održani su i posebni sastanci sa predstavnicima kulturnih ruta i zemalja članica proširenog sporazuma, a organizovani su i B2B susreti.

Osim Rute književnica, sertifikat Kulturne rute Savjeta Evrope ove godine su dobili i Ruta bajki i Ruta istorijskih kafana.

Scroll to Top