14. Međunarodna ljetna škola muzeologije

Ovogodišnja 14. Međunarodna ljetna škola muzeologije održana je od 5. do 9. septembra 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta Primorska. Program je izveden u saradnji sa Forumom slovenskih kultura, katedrom UNESCO-a i Odsjekom za arheologiju i baštinu FHN UP, ICOM-om Slovenije, te u partnerstvu sa Regionalnim muzejom Kopar i Radničkim domom Trbovlje.

Predavanja međunarodnih stručnjakinja otvorile su direktorka Foruma slovenskih kultura dr Andreja Rihter i dekanka FHN UP Irena Lazar, koja je u nastavku predstavila katedru UNESCO-a za interpretaciju i obrazovanje za promociju integriranog pristupa baštini.

Predavači su se dotakli promišljanja o ulozi muzeja u društvu iz različitih perspektiva i uvida u praktični muzejski rad. Kroz retrospektivni pogled, Zrinka Mileusnić sa koparske katedre UNESCO-a, Brižit Šmid iz Prirodnjačkog muzeja u Beču, Alenka Černelič Krošelj iz Posavskog muzeja Brežice i prof. dr Darko Babić sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu razmišljali su o razvoju muzeološke nauke, a time i promjenama koje u muzejski rad unosi nova definicija muzeja, usvojena ovog avgusta na konferenciji ICOM-a u Pragu. O izazovima vođenja muzeja govorila je dr Aleksandra Berberih Slana, koja je u maju preuzela vođstvo Muzeja grada Zagreba, a prije toga bila je direktorka Muzeja narodnog oslobođenja Maribor.

Poseban segment predavanja bio je posvećen promišljanju o ulozi muzeja u vanrednim situacijama, o čemu su govorile dvije ukrajinske gošće, dr Irina Hnidik sa Politehničkog nacionalnog univerziteta u Lavovu te kulturna istraživačica i antikrizna menadžerka Olha Hončar. Na primjeru prošlogodišnje izložbe La doctora u Etnografskom muzeju Slovenije, dr Tanja Roženbergar govorila je o radu muzeja tokom pandemije, dok je Katrin Pabst iz Norveškog muzeja Vest-Agder u Kristijansandu pozvala na inkluzivan pristup muzejima.

Uz širok spektar istaknutih predavača, učesnici iz reda studenata, kao i muzejski radnici, imali su priliku steći širok međunarodni uvid u savremeni muzejski rad i razvoj muzeološke nauke.

Scroll to Top