14. Međunarodna ljetna škola muzeologije

Ovogodišnja 14. Međunarodna ljetna škola muzeologije održana je od 5. do 9. septembra 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta Primorska. Program je izveden u saradnji s Forumom slavenskih kultura, katedrom UNESCO-a i Odsjekom za arheologiju i baštinu FHN UP, ICOM-om Slovenije, te u partnerstvu s Regionalnim muzejom Kopar i Radničkim domom Trbovlje.

Predavanja međunarodnih stručnjakinja otvorile su direktorica Foruma slavenskih kultura dr. Andreja Rihter i dekanica FHN UP Irena Lazar, koja je u nastavku predstavila katedru UNESCO-a za interpretaciju i obrazovanje za promociju integriranog pristupa baštini.

Predavači su se dotakli promišljanja o ulozi muzeja u društvu iz različitih perspektiva i uvida u praktični muzejski rad. Kroz retrospektivni pogled, Zrinka Mileusnić s koparske katedre UNESCO-a, Brigitte Schmid iz Prirodoslovnog muzeja u Beču, Alenka Černelič Krošelj iz Posavskog muzeja Brežice i prof. dr. Darko Babić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu razmišljali su o razvoju muzeološke nauke, a time i promjenama koje u muzejski rad unosi nova definicija muzeja, usvojena ovog augusta na konferenciji ICOM-a u Pragu. O izazovima vođenja muzeja govorila je dr. Aleksandra Berberih Slana, koja je u maju preuzela vodstvo Muzeja grada Zagreba, a prije toga bila je direktorica Muzeja narodnog oslobođenja Maribor.

Poseban segment predavanja bio je posvećen promišljanju o ulozi muzeja u vanrednim situacijama, o čemu su govorile dvije ukrajinske gošće, dr. Irina Hnidik s Politehničkog nacionalnog univerziteta u Lavovu te kulturna istraživačica i antikrizna menadžerica Olha Hončar. Na primjeru prošlogodišnje izložbe La doctora u Etnografskom muzeju Slovenije, dr. Tanja Roženbergar govorila je o radu muzeja tokom pandemije, dok je Kathrin Pabst iz Norveškog muzeja Vest-Agder u Kristiansandu pozvala na inkluzivan pristup muzejima.

Uz širok spektar istaknutih predavača, sudionici iz reda studenata, kao i muzejski radnici, imali su priliku steći širok međunarodni uvid u suvremeni muzejski rad i razvoj muzeološke nauke.

Scroll to Top