Pot pisateljic v Hanii na Kreti tudi uradno prejela certifikat Kulturne poti Sveta Evrope

Ob odprtju 11. letnega svetovalnega foruma Kulturnih poti Sveta Evrope, ki je potekal v Hanii na grški Kreti, so slovesno podelili certifikate novim kulturnim potem.

Obstoječim 45 kulturnim potem so se letos pridružile tri nove, med njimi Pot pisateljic, katere pobudnik je Forum slovanskih kultur. Pot vodi po sledeh pisateljic s preloma 19. in 20. stoletja, povezuje 6 držav in zaenkrat vključuje 14 zelo raznolikih pisateljic. Predsednica Poti pisateljic in direktorica FSK Andreja Rihter je v govoru ob podelitvi certifikata povedala, da so posebno ponosni na dejstvo, da gre za prvo Kulturno pot Sveta Evrope s sedežem v Sloveniji, saj je literatura eden od temeljev slovenske kulture. »Ampak res je tudi, da stoji na osrednjem trgu slovenske prestolnice kip pesniku Francetu Prešernu – medtem ko je vloga ženske omejena na simbolno muzo na njegovem ramenu in zgodovinsko muzo, ki se nagiba skozi okno na drugi strani trga. Pot pisateljic ženske znova postavlja na prizorišče, tako zgodovinsko kot simbolno, saj so bile številne med njimi spregledane in odrinjene,« je še dejala.

Na Kreti se je zbralo več kot 400 udeležencev: predstavnikov kulturnih poti, držav članic Razširjenega delnega sporazuma o kulturnih poteh Sveta Evrope, predstavnikov Sveta Evrope, sodelavcev in partnerjev programa ter Evropskega inštituta za kulturne poti, ki to srečanje skupaj z Razširjenim delnim sporazumom o kulturnih poteh Sveta Evrope vsako leto organizira v sodelovanju z lokalnimi partnerji. Letošnji forum je potekal pod naslovom “Kulturne poti Sveta Evrope: varuhinje evropskih vrednot, dediščine in dialoga”, častno pokroviteljstvo nad dogodkom pa je prevzela grška predsednica Katerina Sakellaropoulou.

Številni udeleženci so izmenjali izkušnje, dobre prakse, pretresali težave in izzive ter prihodnost in smeri razvoja programa Kulturnih poti Sveta Evrope. Na posebnih srečanjih so se sestali predstavniki kulturnih poti in držav čalnic razširjenega sporazuma, organizirani pa so bili tudi B2B sestanki.

Ob Poti pisateljic sta letos certifikat Kulturne poti Sveta Evrope prejeli še Pot pravljic in Pot zgodovinskih kavarn.

Scroll to Top