Cesta spisovateliek v Hanii na Kréte aj oficiálne získala certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy

Na otvorení 11. výročného poradného fóra Kultúrnych trás Rady Európy, ktoré sa konalo v meste Hania na Kréte (Grécko), boli novým kultúrnym trasám aj oficiálne udelené certifikáty.

K existujúcim 45 kultúrnym trasám tento rok pribudli tri nové, vrátane Cesty spisovateliek, ktorú iniciovalo Fórum slovanských kultúr. Cesta sleduje stopy spisovateliek z prelomu 19. a 20. storočia, spája 6 krajín a zatiaľ zahŕňa 14 veľmi rôznorodých spisovateliek. Predsedníčka Cesty spisovateliek a riaditeľka FSK Andreja Rihter na slávnostnom odovzdávaní certifikátov povedala, že sú obzvlášť hrdí na to, že ide o prvú Kultúrnu trasu Rady Európy, ktorá má sídlo v Slovinsku, keďže literatúra je jedným zo základných kameňov slovinskej kultúry. „Je však tiež pravda, že na centrálnom námestí slovinského hlavného mesta stojí socha básnika Franceho Prešerna – zatiaľ čo úloha ženy je obmedzená na symbolickú múzu na jeho ramene a historickú múzu vykláňajúcu sa z okna na druhej strane námestia. Cesta spisovateliek vracia ženy na scénu, a to z historického aj symbolického hľadiska, keďže mnohé z nich boli prehliadnuté a marginalizované,“ dodala.

Na Kréte sa zišlo viac ako 400 účastníkov – zástupcov kultúrnych trás, členských krajín Rozšírenej čiastkovej dohody o kultúrnych trasách Rady Európy, zástupcov Rady Európy, pracovníkov a partnerov programu a Európskeho inštitútu pre kultúrne trasy, ktorý toto stretnutie spolu s Rozšírenou čiastkovou dohodou o kultúrnych trasách Rady Európy každoročne organizuje v spolupráci s miestnymi partnermi. Tohtoročné fórum sa konalo pod názvom „Kultúrne trasy Rady Európy: strážcovia európskych hodnôt, dedičstva a dialógu“ a záštitu nad ním prevzala grécka prezidentka Katerina Sakellaropoulou.

Mnohí účastníci sa podelili o skúsenosti, predstavili osvedčené postupy, diskutovali o problémoch a výzvach, ako aj o budúcnosti a ďalšom smerovaní programu Kultúrne trasy Rady Európy. Zástupcovia členských štátov kultúrnych trás a členských krajín rozšírenej dohody sa stretli na osobitných zasadnutiach a organizované boli aj stretnutia B2B.

Okrem Cesty spisovateliek získali tento rok certifikát Kultúrnej trasy Rady Európy aj Cesta rozprávok a Cesta historických kaviarní.

Návrat hore