Letná škola o intimite v ženskom písaní aj vo Vile Zlatica

Na letnej škole s názvom „Intimita v ženskom písaní a čítaní“, ktorú spoluorganizovali sieť CEEPUS Ženské spisovateľky v dejinách (Women Writers in History) a Cesta spisovateliek (WWR) v spolupráci s Fakultou humanitných vied Univerzity v Novej Gorici (Slovinsko), sa stretli účastníčky zo siedmich európskych krajín.

Letná škola, ktorá poskytla priestor pre diskusiu o intimite, kultúre, ženskosti a ďalších aktuálnych témach, sa začala vo Vile Zlatica, sídle FSK a WWR, a pokračovala na rôznych miestach v Ľubľane a Novej Gorici. Jej súčasťou bol aj medzinárodný výskumný workshop s názvom „Cenzurovanie intimity v ženskom písaní a čítaní“. Zišli sa na ňom bádatelia z celej Európy, aby diskutovali o tom, ako ženy v 19. storočí hovorili o intimite, emóciách a sexualite. Ktoré témy boli obzvlášť kontroverzné a ako sa o nich mlčalo? Ako spisovateľky skrývali a odhaľovali svoje pocity a ako fungovala autocenzúra?

Dr. Katja Mihurko Poniž, vedúca siete CEEPUS a predsedníčka vedeckej rady Cesty spisovateliek, predniesla úvodnú prednášku o histórii cenzúry žien, emócií a sexuality. Upozornila, že „spisovateľky často písali o intímnych témach, a preto boli vystavené cenzúre zo strany úradníkov.“ Dodala, že historicky boli ženy odrádzané od vedy alebo filozofie s odôvodnením, že ide o výlučne mužské oblasti. Zároveň vysvetlila, že cenzúra znamená kontrolu silnejšej skupiny – mužských intelektuálov – nad slabšou skupinou – spisovateľkami, ktoré cítili povinnosť podriadiť sa normám, v spoločnosti diktovaných mužmi. Preto mnohé ženy predčasne ukončili svoju literárnu kariéru.

Účastníčky a účastníci letnej školy navštívili aj slovinské mesto Nova Gorica a talianske mesto Gorizia, kde si vypočuli zaujímavé prednášky a zúčastnili sa workshopov.

Návrat hore